Výstava Viery Fajndovićovej-Súdiovej v ÚKVS

7.nov 2018

Výstava Viery Fajndovićovej-Súdiovej v ÚKVS

Marína Cerovská (husle) a Georgina Bovnarová (harmonika)

Pri príležitosti 70-tých narodenín Viery Fajndovićovej-Súdiovej Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov zorganizoval výstavu v utorok 6. novembra. Touto príležitosťou sa tvorba Viery Fajndovićovej-Súdiovej v Ústave našla po prvýkrát. 

Prítomných v Ústave privítala Aneta Lomenová v mene riaditeľky Anny Chrťanovej-Leskovac, ktorá z objektívnych dôvodov nebola prítomná. Slovo odovzdala výtvarnému kritikovi Vladimírovi Valentíkovi, ktorý sa zmienil o jej tvorbe a otvoril výstavu. Aj keď autorka na výstave nebola prítomná, Valentík povedal, že obrazy na výstave nasvedčujú to, že je medzi nami veľmi prítomná.

„Jej prvé obdobie sa značne rozlišuje od všetkého iného čo neskoršie poznáme. Napr. na obálke Nového života, posledného ktorý vyšiel, je jeden výsek z jej tvorby, ktorej sa venovala pri ukončení štúdiá, teda sú to práce z jej diplomovej práci. Neskoršie sa predovšetkým venovala figurálnej tvorbe. Zvolila si variant surrealizmu a v rámci toho tiež môžeme rozoznať určité si obdobia,“ povedal, okrem iného o jej tvorbe Valentík.

Darček k autorkinmu jubileu prijal jej manžel Milan Súdi

Na začiatku skladbu Balet predviedli Marína Cerovská na husliach a Georgina Bovnarová na harmonike. A na záver darček k narodeninám Lomenová odovzdala autorkinmu manželovi Milanovi Súdimu.

Viera Fajndovićová-Súdiová sa narodila 12. augusta 1948 v Báčskom Petrovci. Vyštudovala monumentálne maliarstvo na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave. Je členkou Združenia úžitkových umelcov Srbska v Belehrade. Rad rokov pôsobila ako samostatná maliarka v Kysáči, až kým ju nemoc v tom neznemožnila.

Výstava v ÚKVS bude sprístupnená do 6. decembra.

D. BEREDIOVÁ-BANOVIĆOVÁ
D. BEREDIOVÁ-BANOVIĆOVÁ

DANUŠKA BEREDIOVÁ-BANOVIĆOVÁ (1989) V redakcii Hlasu ľudu začala pôsobiť v roku 2015 ako dopisovateľka a do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2017. Kontakt: berediova@hl.rs