Kulpínske oslávy pokračovali v nedeľu

31.júl 2017

Kulpínske oslávy pokračovali v nedeľu

V ďalší oslavný deň Kulpína – v nedeľu sa najprv predpoludním v Evanjelickom chráme Božom konali príležitostné služby Božie.

Nevystali ani športové a zábavné podujatia. Najrušnejšie bolo v areáli Poľovníckeho domu spolku Fazan. Tuná o najchutnejší poľovnícky guláš súťažilo 35 kuchárskych skupín a súťaže poľovníkov v streľbe do hlinených terčov sa zúčastnilo až 41 poľovníkov zaradených do siedmich skupín.

Najúspešnejším strelcom a kuchárskym skupinám odmeny – medaily a víťazné poháre zabezpečil MOMS Kulpín. Odovzdal ich predseda domáceho MOMS Pavel Gaža. Dobrú náladu a družobné ovzdušie masového podujatia, okrem chutného jedla, dotvorila aj hudba a tak pobavenie pre záujemcov potrvalo až do večera.

Svoje zručnosti, silu a schopnosti predstavili aj športovci v rámci  Súťaže najsilnejších športovcov v Srbsku, Berat Power Gym na asfaltke vedľa ihriska FK Kulpín. Po zdolaní viacerých disciplín silového športu na otvorenom a po veľkej horúčave, ale za podpory vytrvalého obecenstva, víťazom súťaže sa stal Kulpínčan Petar Berat.

Druhé miesto obsadil Milan Podkonjak a tretí bol tiež domáci hráč Miloš Berat. Zaujímavým zápasom tučných a chudých futbalistov, ktorým fandilo  obecenstvo na tribúnach FK Kulpín, sa skončili aj športové podujatia druhého dňa osláv.

K. GAŽOVÁ
K. GAŽOVÁ

KATARÍNA GAŽOVÁ (1965) V stálom pracovnom pomere v NVU Hlas ľudu je od roku 1997. Pracuje ako novinárka – dopisovateľka. Je vydatá a má dve dcéry. Kontakt: gazova@hl.rs