Stará Pazova: Oslava Miestneho spoločenstva

2.aug 2017

Stará Pazova: Oslava Miestneho spoločenstva

Krása rozličnstí je najväčším bohatstvom

Sviatok svätého Iliju v Starej Pazove, ktorý je aj oficiálnym sviatkom tamojšieho Miestneho spoločenstva, oslavujú aj dnes. V prvý deň osláv, teda včera, prebiehalo i slávnostné udelenie výročných plakiet a sošiek Miestneho spoločenstva Stará Pazova najzaslúžilejším občanom z oblasti kultúry a podnikateľstva.

Laureáti tohtoročných výročných cien s čelnými ľuďmi MS St Pazva: (zľava) Boris Babík, Zlatko Ruman, Branko Kovačević, Dajana Kostićová, Igor Simanić a Dragoslav Bonđi

Oslavu domáceho patróna v hoteli Vojvodina (Wedding center Vanilla) vykonali tamojší pravoslávni farári v čele so Srđanom Đurđevićom. Okrem zahraničných delegácii zo Slovenska, Poľska a Chorvátska na oslave sa zúčastnili aj predseda Obce Stará Pazova Đorđe Radinović so spolupracovníkmi, početní predstavitelia náboženských spoločenstiev, kultúrno-umeleckých spolkov, športových klubov, združení občanov…

Odmenení žiaci generácii: (zľava) Savo Lazić, Denis Balej, Valentína Hudecová a Miloš Momčilović

Hostí na tejto ústrednej oslave privítali a pozdravili Boris Babík, predseda RMS a Dragoslav Bonđi, predseda VV RMS Stará Pazova, ktorí zároveň tohtoročným laureátom výročných cien MS Stará Pazova  Zlatkovi Rumanovi (z oblasti kultúry, choreografovi a umeleckému vedúcemu FS Klasy, ktorý tohto roku oslavuje 25 rokov pôsobenia), Dajane Kostićovej (z oblasti kultúry pre jej dlhoročné pôsobenie, z povolania sociálnej pracovníčky) a Brankovi Kovačevićovi (pre pomoc spoločenským organizáciám a združeniam občanov,  súkromnému podnikateľovi vo výslužbe) udelili tieto významné uznania. Tentoraz udelili aj špeciálne uznanie Dr. Igorovi Simanićovi, riaditeľovi Špeciálnej nemocnice pre rehabilitáciu a ortopedickú protetiku v Belehrade) pre vynikajúcu humánnosť.

Po dnešnom slávnostnom prijatí nasledovalo spoločné fotografovanie na pamiatku

Vyznamenali aj žiakov generácií troch pazovských základných škôl hrdinu Janka Čmelíka, B.P Pinkiho a S. Aranického – Valentínu Hudecovú, Miloša Momčilovića, Denisa Baleja ako aj Savu Lazića. Týmto úspešným žiakom sa do rúk dostali peňažné odmeny v hodnote 20-tisíc dinárov.

Dnes v budove ZO predseda Radinović usporiadal slávnostné prijatie pre zahraničné delegácie zo Slovenska a Poľska. Hostia z Púchova, Bratislavy – Starého Mesta, Bélej, Podunajského regiónu a Wiengeskej Górky boli nadšení nielen ústrednou oslavou, ale aj všetkým tým, čo v uplynulých dvoch dňoch na týchto priestoroch videli.

Po slávnostnom prijatí nasledovala obchôdzka priemyselných zón  v obci a Národného domu futbalu v Starej Pazove.

A. LEŠŤANOVÁ
A. LEŠŤANOVÁ

ANNA LEŠŤANOVÁ (1968) V Hlase ľudu pracuje ako novinárka – dopisovateľka zo Starej Pazovy takmer 20 rokov. Absolvovala dva odborné semináre zamerané na žurnalistiku – roku 1999 novinársku školu v organizácii Združenia novinárov Srbska a roku 2014 Letnej školy žurnalistiky Katedry žurnalistiky FF Univerzity Komenského v Bratislave. Kontakt: lestanova@hl.rs