Austrálske pohľady v ÚKVS

3.aug 2017

Austrálske pohľady v ÚKVS

V Ústave pre kultúru vojvodinských Slovákov včera otvorili výstavu Austrálske pohľady, akademického maliara a grafika Martina Kizúra.

Výstavu venovali autorovým 60. narodeninám a zakomponovali ju do osláv 56. Slovenských národných slávností.

O autorovi, ktorý sa v roku 1991 z rodnej Kovačice vysťahoval do Austrálie, hovorili kurátor výstavy Vladimír Valentík a výtvarný kritik Sava Stepanov.

Ako V. Valentík poznamenal, v tvorbe M. Kizúra je viditeľný vplyv Austrálie – svetla, nových farieb či motívov. „Prvú väčšiu výstavu v roku 2003 venoval plodom trópov, ktoré podal expresívnym spôsobom a ďalej sa venoval cyklu obrazov venovaných koralom a mušliam. Maľby, ktoré sa nachádzajú v rámci expozície Austrálske pohľady, zachovávajú čosi z pôvodnej jeho poetiky, ale mám pocit, že sú obohatené novými skúsenosťami, novými odhaleniami exotického prostredia, ktorý sa stal jeho domom,“ konštatoval Valentík.

Prostredníctvom videa, ktoré maliar nahral pre túto príležitosť, prítomným ozrejmil, že veľký počet kamenných štruktúr, ktoré sa podobajú svojráznym skulptúram, maľuje tak, ako ich vidí, avšak neskoršie, v štúdiu, niektorým dáva abstraktný výhľad v rozličných technikách.

Výstava v ÚKVS pozostáva vo väčšine z obrazov vypracovaných akrylom, a sú tu aj dve grafiky, ktoré patria medzi jeho najnovšie výtvory. Ako riaditeľka ÚKVS Anna Chrťanová-Leskovac povedala, výstava bude nainštalovaná do konca augusta.

J. PÁNIKOVÁ
J. PÁNIKOVÁ

JASMINA PÁNIKOVÁ (1984) Do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2010, najprv ako externá spolupracovníčka a neskoršie ako novinárka – dopisovateľka. V súčasnosti je zodpovednou redaktorkou mládežníckeho časopisu Vzlet. Predmetom jej záujmu sú sociálne témy, prevažne problematika marginalizovaných skupín ľudí. E-mail: panikova@hl.rs