Spomienky ukryté v skle

3.aug 2017

Spomienky ukryté v skle

Oslovujúce fotografie svedčiace o živote Silbaša v minulosti, odkiaľ pochádza i Ondrej Miháľ žijúci v Kanade, ale aj iných občanov zašlých čias tvorili náplň výstavy, ktorú dnes popoludní otvorili v miestnostiach Múzea vojvodinských Slovákov v budove Matice slovenskej v Srbsku.

Riaditeľ múzea Pavel Čáni predstavil autora výstavy Ondreja Miháľa v krátkom životopise. Predsa pripomenul, že Ondrej nie je  autorom vystavených fotografií, ale je autorom výstavy fotografií, ktoré boli urobené zo sklenených negatívov. Autorkou tých záberov je vo väčšine prípadov Silbašanka Zuzana Kováčová, ktorú všetci v Silbaši a v okolí poznali podľa prímenia Tetinka. Ďalší autori vystavených fotografií sú neznámi.

Ondrej Miháľ hovoril o tom ako sklenené negatívy našiel v roku 2009 pri vypratávaní povaly domu Zuzany Kováčovej. Táto žena sa zaoberala fotografovaním jedinečných portrétov ľudí a výjavov zo života Silbašanov. Ale zároveň sú tu aj fotografie vojvodinských rodín nemeckého, či maďarského pôvodu, za ktoré sa predpokladá, že ich fotili iní autori.

Sám život Zuzany Kováčovej je zahalený rúškom tajomstva. Ale fotografie, čiže negatívy na sklíčkach, ktoré počas Druhej svetovej vojny skryla na povalu svojho domu, majú veľkú hodnotu aj z hľadiska zachovávania tradície svojho národa. Prostredníctvom svojej fotografickej šošovky zachytila všetky významné udalosti celej jednej generácie silbašských rodín, od narodenia až po pohreb. Od Tetinky pochádza aj väčšina fotografií v knihe autora O. Miháľa Silbaš, dedina snov.   

Od vzniku vystavených fotografií uplynulo už 75, či aj viacej  rokov, čo malo nepriaznivý vplyv na stav nájdených sklíčok. Predsa kvalita tlačených fotografií je rôznorodá, ale tie, ktoré sa podarilo zachovať v dobrom stave oživujú dávne zašlé časy. Ako poukázal Ondrej Miháľ, negatívy na skle umožnili vyrobiť kvalitné fotografie väčších rozmerov, ktoré tvoria náplň výstavy. Súhrnne je v rámci tejto výstavy vyložených 29 fotografií. Výstavu otvoril Pavel Čáni a a návštevníci si ju so záujmom a obdivom poprezerali a dostali k tomu aj kvalitný katalóg.

K. GAŽOVÁ
K. GAŽOVÁ

KATARÍNA GAŽOVÁ (1965) V stálom pracovnom pomere v NVU Hlas ľudu je od roku 1997. Pracuje ako novinárka – dopisovateľka. Je vydatá a má dve dcéry. Kontakt: gazova@hl.rs