Slávnostné zasadnutie NRSNM

4.aug 2017

Slávnostné zasadnutie NRSNM

V Gymnáziu Jána Kollara so žiackym domovom v Báčskom Petrovci bolo včera slávnostné zasadnutie Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny.

Na zasadnutí udelili plakety a ceny zaslúžilým jednotlivcom a kolektívom.

Na začiatku sa prítomným prihovorila predsedníčka NRSNM Anna Tomanová-Makanová, ktorá ozrejmila, že bolo päť kandidátov, o ktorých rozhodovala komisia, ktorú tvorili predsedovia výborov rady a riaditeľka Ústavu pre kultúru vojvodinských Slovákov.

Odmenení

Cenu Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny za výnimočný prínos zachovávaniu, rozvoju a prezentácii národnej a kultúrnej identity slovenskej národnostnej menšiny udelili Slovenskej evanjelickej a.v. cirkvi v Srbsku. Cenu prebral biskup Samuel Vrbovský.

Cenu Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny za prínos v oblasti kultúry dostal kolektív pracovníkov Katedry manažmentu kultúry a turizmu Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, pod vedením prof. PhDr. Jaroslava Čukana, Csc., ktorý cenu aj prebral.

Plaketu Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny za prínos v oblasti kultúry tentoraz udelili spisovateľovi Pavlovi Grňovi.

Plaketu Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny za prínos v oblasti informovania dostal aj Rádio Petrovec. Odmenu prebrala majiteľka rádia Jarmila Bohušová.

Plaketu Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny za prínos v oblasti informovania dostala Rádio-televízia Stará Pazova. V mene kolektívu odmenu prebral Aleksandar Opačić.

Samozrejme, všetci odmenení sa zaďakovali za odmeny a prihovorili prítomným, ako aj hostia, medzi ktorými boli: Ján Brtka, predseda Matice slovenskej v Srbsku, Igor Vencel, zástupca veľvyslankyne Slovenskej republiky v Belehrade.

Prítomných pozdravili aj Igor Furdík, generálny konzul Slovenskej republiky v Békešskej Čabe, Ján Varšo, predseda Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí a Pavel Hlásnik, predseda Demokratického zväzu Slovákov a Čechov v Rumunsku a podpredseda Svetového združenia Slovákov.

Slávnosť spestrili aj umelecké body, v ktorých vystúpili: Miluška Anušiaková Majerová, Marina Cerovská, Shaili Ponigerová Forero a Iveta Kováčová.

J. PÁNIKOVÁ
J. PÁNIKOVÁ

JASMINA PÁNIKOVÁ (1984) Do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2010, najprv ako externá spolupracovníčka a neskoršie ako novinárka – dopisovateľka. V súčasnosti je zodpovednou redaktorkou mládežníckeho časopisu Vzlet. Predmetom jej záujmu sú sociálne témy, prevažne problematika marginalizovaných skupín ľudí. E-mail: panikova@hl.rs