Petrovské pohľady 9

3.aug 2017

Petrovské pohľady 9

Z príležitosti Slovenských národných slávností Združenie petrovských výtvarných umelcov prichystalo a prezentovalo ďalšiu kolektívnu výstavu svojich členov.

Slávnostné otvorenie výstavy obrazov Petrovské pohľady 9 bolo dnes večer v Kultúrnom stredisku v Báčskom Petrovci. Presnejšie v miestnosti Turistickej organizácie Obce Báčsky Petrovec v bývalej Štátnej škole.

O päť menej ako vlani, teda dvadsiati siedmi už či profesionálni výtvarníci alebo výtvarní snaživci autori obrazov sa verejnosti predstavili s päťdesiatimi dvoma prácami vyhotovenými rôznymi technikami a zobrazujúcimi rozličné motívy.

Nielen Petrovčania, ktorí tvoria jadro Združenia petrovských výtvarných umelcov, ale aj umelci z Hložian, Kulpína, Selenče, Pivnice, Maglića, Nemecka a Spojených štátov Amerických sa prezentovali ako autori.

Vernisáž

V rámci otváracieho programu sa najprv prihovorila predsedníčka združenia Mária Ivičiaková. Po nej výtvarný kritik Vladimír Valentík zhodnotil vystavené práce a výstavu otvoril riaditeľ Múzea vojvodinských Slovákov Pavel Čáni.

Na dobrú náladu prítomných dve naštudované piesne zaspievala Iveta Kováčová, ktorú na gitare sprevádzal jej otec Samuel Kováč.

Návštevníci Slávností zároveň mali možnosť pozrieť si aj výstavu detských obrazov z výtvarného tábora počas Dňa Petrovca v priľahlej chodbe.

Svojráznou kuriozitou pri deviatom vydaní tejto výstavy, že z čelných ľudí organizačného výboru Slávností sa jej otvorenia nezúčastnil nik.

J. ČIEP
J. ČIEP

JAROSLAV ČIEP (1970) V súčasnosti je redaktorom v týždenníku Hlas ľudu. V rokoch 2000 až 2009 zastával funkciu riaditeľa Novinovo-vydavateľskej ustanovizne Hlas ľudu v Novom Sade. V Knižnici Štefana Homolu v rokoch 1996 až 2000 ako riaditeľ zorganizoval a prezentoval zo 40 dokumentárnych výstav z kultúrnych dejín Slovákov vo Vojvodine. Kontakt: ciep@hl.rs