Petrovec fila 2017

4.aug 2017

Petrovec fila 2017

Vstupným podujatím, ktorým začal slávnosťový víkend dnes predpoludním, bolo otvorenie 13. v poradí Medzinárodnej filatelistickej výstavy Petrovec fila.

Dlhodobo domicilom tejto tradičnej filatelistickej výstavy býva aula Základnej školy Jána Čajaka v Báčskom Petrovci. Tak bolo tomu aj tohto roku. Tuná aktivisti petrovského filatelistického spolku prichystali výstavu známok, filatelistických a numizmatických kolekcií.

Cenné zbierky známok vystavili 24 domáci a zahraniční filatelisti. Tie návštevníci Slovenských národných slávností majú možnosť prezrieť si od 4. do 6. augusta.

Okrem domácich Petrovčanov, Hložančanov a Kysáčanov – členov miestneho spolku filatelistov, na výstave sa predstavili aj osemnásti zberatelia zo Slovenska a z viacerých miest v Srbsku.

 

Otvorenie výstavy

Pri otvorení sa v neprítomnosti predsedu SFBP Mr. Pavla Lomianského, prihovoril tajomník spolku Rastislav Spevák a v mene školy návštevníkom vernisáže sa prihovoril zástupca riaditeľky školy Jaroslav Lekár. Po tom svoje dojmy o filatelii vyjadril aj podpredseda Matice slovenskej pre Sriem Janko Havran. Predsedovi Združenia filatelistov Vojvodiny Ivanovi Tanglovi sa do rúk dostalo aj vyznamenanie Spolku filatelistov Báčsky Petrovec – plaketa k 40. výročiu ich pôsobenia. Česť otvoriť výstavu sa dostala predsedovi organizačného výboru SNS a zároveň i predsedovi Báčskopetrovskej obce Srđanovi Simićovi.

O hudobné čísla na vernisáži sa postarala mladý nádejný klavirista Martin Červený, inak žiak petrovskej základnej školy a tiež i hudobnej školy.

Aj tohto roku petrovský filatelistický spolok k medzinárodnej výstave vydal priliehavú obálku s osobitnou pečiatkou.

K sprievodným podujatiam SNS 2017 je aj Stretnutie zberateľov s burzou, ktorú Spolok filatelistov Báčsky Petrovec zorganizuje zajtra predpoludním od 8.30 tiež v aule školy.

J. ČIEP
J. ČIEP

JAROSLAV ČIEP (1970) V súčasnosti je redaktorom v týždenníku Hlas ľudu. V rokoch 2000 až 2009 zastával funkciu riaditeľa Novinovo-vydavateľskej ustanovizne Hlas ľudu v Novom Sade. V Knižnici Štefana Homolu v rokoch 1996 až 2000 ako riaditeľ zorganizoval a prezentoval zo 40 dokumentárnych výstav z kultúrnych dejín Slovákov vo Vojvodine. Kontakt: ciep@hl.rs