Delegácie partnerských miest u predsedu obce

4.aug 2017

Delegácie partnerských miest u predsedu obce

Ako je to už počas SNS tradíciou, predseda obce privítal aj dnes napoludnie partnerské delegácie v budove obce. Pri tejto príležitosti Srđan Simić hovoril o investíciách, ktoré sa črtajú realizovať na území obce, ale aj o rokoch spolupráce s partnerskými mestami, spoločných projektoch, priateľstvách, ktoré už majú pevné základy.  

Nasledovali príhovory hostí: predstaviteľov delegácií partnerských miest Martin, Stará Ľubovňa, Nitra, Riečka, Ružomberok (Slovensko), Babušnica (Srbsko), Vukovar (Chorvátsko), Nadlak (Rumunsko), Združenie Československé renomé (Česko).

Príhovory hostí

Ján Varšo predseda Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí v príhovore, medziiným poukázal na to, že Slovenská republika a Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí podporujú národné povedomie a kultúru Slovákov v zahraničí, inštitúcie, ktoré pomáhajú v napĺňaní tohto cieľa a väzby medzi krajanmi a SR.

Veľvyslankyňa SR v Belehrade Dagmar Repčeková vo výstižnom a koncíznom príhovore sa zamerala na situáciu so zamestnávaním pracovníkov zo Srbska na Slovensku, ktorá je podľa jej slov alarmujúca. Uviedla údaj, že v týchto dňoch je to takmer 4900 prechodných pobytov, čo je veľmi vysoké číslo. Konštatovala, že sa v tom smere musí niečo konať. Hovorila tiež o štipendiách pre študentov zo Srbska a o tom, že by sa tuná mali vytvárať podmienky, aby sa skončení študenti zo zahraničia vracali domov a aby ich tu čakali pracovné miesta. Jedným zo spôsobov je zakladanie malých a stredných podnikov.

Predseda Matice slovenskej v Srbsku Ján Brtka sa tiež prihovoril a privítal hostí na 56. Slovenských národných slávnostiach.

Výkonný predseda Klubu UNESCO Slovakia Marcel Koleštík po príhovore odovzdal darček predsedovi obce Srđanovi Simićovi. Programom prijatia delegácií partnerských miest hostí a hostiteľov viedla Anna Speváková.

Diskusia o vzájomných vzťahoch prítomných partnerov pokračovala pri spoločnom obede.

K. GAŽOVÁ
K. GAŽOVÁ

KATARÍNA GAŽOVÁ (1965) V stálom pracovnom pomere v NVU Hlas ľudu je od roku 1997. Pracuje ako novinárka – dopisovateľka. Je vydatá a má dve dcéry. Kontakt: gazova@hl.rs