Odprezentovali knihu Slovenské národné slávnosti II

5.aug 2017

Odprezentovali knihu Slovenské národné slávnosti II

Rastislav Surový, Ján Brtka a Ján Babiak

Knihu DrSc. Jána Babiaka Slovenské národné slávnosti II, ktorá vyšla ešte roku 2011 (!) odprezentovali včera popoludní v zasadačke Matice slovenskej v Srbsku.

Druhá kniha o SNS Dr. Babiaka

Úvodom knižnej premiéry prítomných privítal predseda MSS Ján Brtka. Skonštatoval, že v publikácii, o ktorej je reč, Babiak spracoval obdobie po II. svetovej vojne. Zároveň poznamenal: „Bolo potrebné šesť rokov aby sme sa dožili prezentácie tejto knihy.“ Neozrejmil ale dôvody.

Nový predseda MSS pripomenul, že tomu istému autorovi roku 2009 vyšla kniha Slovenské národné slávnosti I, v ktorej prezentoval informácie o medzivojnovom období.

Spevácky súbor Lipka kvalitne zaspieval hymnické piesne

Čestný predseda MSS Rastislav Surový v osobitne pripravenom príspevku predstavil Dr. Babiaka, ktorý aj sám v istom období stál v čele MSS.

V zasadačke MSS bolo tesno

O svojej druhej publikácii týkajúcej sa SNS pomerne podrobne hovoril sám autor. Na dôvažok úryvky z nej prečítali Viera Dorčová BabiakováAlexandra Horvátová. Báseň Michala Babinku venovanú slávnostiam predniesla Elena Surová.

Program prezentácie niekoľkými piesňami spestril súbor Lipka zo Slovenska a program moderovala Marína Horvátová.

J. BARTOŠ
J. BARTOŠ

BARTOŠ, JURAJ (1955) Pracuje ako novinár redaktor v týždenníku Hlas ľudu, kde bol šéfredaktorom v obdobiach 1990 – 1991 a 2000 – 2005. V čele mládežníckeho časopisu Vzlet pôsobil v období 1993 – 1997. Spolupracoval so slovenskými redakciami Rádia Nový Sad, Televízie Nový Sad, bol pri zakladaní TV Petrovec, tiež členom redakcie časopisu pre deti Zornička. Vydal knižku básní a próz pre deti Poď, kým ešte smieme (2005). Získal niekoľko ročných novinárskych cien Hlasu ľudu a Cenu Zorničky za básne a prózy. Je ženatý, má dvoch synov. Kontakt: bartos@hl.rs