Prijatie u starostu Simića

5.aug 2017

Prijatie u starostu Simića

Hodinu pred otvorením 56. SNS predseda obce Báčsky Petrovec Srđan Simić prijal hostí zo Slovenska i domácich. Podujatie sa začalo temer s polhodinovým oneskorením.

Kameramani a novinári mali príležitosť nahrať a fotografovať začiatok prijatia v malej zasadačke zhromaždenia obce. Nedočkali sa predbežne oznámených vyhlásení účastníkov, ani ozrejmenia prečo podujatie meškalo.

Starosta báčskopetrovskej obce Simić privítal hostí v mene organizátorov SNS 2017 v prítomnosti predsedu MSS Jána Brtku. Predsedníčka Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny Anna Tomanová Makanová z postu tretieho spoluorganizátora prišla neskoršie ale nepripojila sa účastníkom stretnutia; zostala čakať na chodbe.

 

Medzi hosťami o. i. boli zástupcovia pokrajinskej vlády AP Vojvodiny, poslanci v Zhromaždení APVvládni činitelia Slovenskej republiky. Prv než novinári museli opustiť miestnosť, starosta Simić prítomných informoval, že v Petrovci krátko pred prijatím sprevádzkovali wi-fi strom – dar vlády Srbska.

Namiesto vyhlásení účastníkov prijatia pripájame zopár foto-záberov zo stretnutia, z ktorého sa účastníci náhlili na otvárací ceremoniál 56. SNS v Slovenskom vojvodinskom divadle.

 

J. BARTOŠ
J. BARTOŠ

BARTOŠ, JURAJ (1955) Pracuje ako novinár redaktor v týždenníku Hlas ľudu, kde bol šéfredaktorom v obdobiach 1990 – 1991 a 2000 – 2005. V čele mládežníckeho časopisu Vzlet pôsobil v období 1993 – 1997. Spolupracoval so slovenskými redakciami Rádia Nový Sad, Televízie Nový Sad, bol pri zakladaní TV Petrovec, tiež členom redakcie časopisu pre deti Zornička. Vydal knižku básní a próz pre deti Poď, kým ešte smieme (2005). Získal niekoľko ročných novinárskych cien Hlasu ľudu a Cenu Zorničky za básne a prózy. Je ženatý, má dvoch synov. Kontakt: bartos@hl.rs