Slávnostné otvorenie 56. SNS v divadle

4.aug 2017

Slávnostné otvorenie 56. SNS v divadle

Úvod patril selenčským Zvonom, Orchestríku a Jurajovi Súdimu

Slávnostný otvárací ceremoniál 56. Slovenských národných slávností odznel dnes podvečer v sále Slovenského vojvodinského divadla. Slávnosti v divadelnej sieni otvoril pokrajinský tajomník pre kultúru, verejné informovanie a vzťahy s náboženskými spoločenstvami Miroslav Štatkić.

Miroslav Štatkić

Program sa začal predvedením hymny Srbskej republiky a potom aj Slovenskej republiky. Zahrali ju a zaspievali spoločne spevácky zbor Zvony a hudobný orchester Orchestrík zo Selenče pod vedením dirigenta Juraja Súdiho, ktorý zaspieval aj hymnickú pieseň Otcova roľa. V pokračovaní programu, trvajúceho asi 50 minút, sa striedali hudobné a spevácke čísla s prejavmi celebrít.

Srđan Simić

Najprv sa prihovorili hlavy spoluorganizátorov SNS. Prítomných ako prvý privítal, po slovensky a po srbsky, starosta obce Báčsky Petrovec Srđan Simić. Po ňom hovorila predsedníčka Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny Anna Tomanová Makanová a predseda Matice slovenskej v Srbsku Ján Brtka.

Rudolf Urbanovič a Andrea Lačoková

Slova sa ujali aj dvaja hostia zo Slovenskej republiky: štátny tajomník v Ministerstve vnútra SR Rudolf Urbanovič a predseda Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí Ján Varšo.

Kultúrno-umelecký program bol pomerne skromný. Publikum v sále, v ktorej sme si všimli pomerne veľa neobsadených miest, odmenilo potleskami výkony speváčok Vladimíry Sabovej a Jarmily Kolárovej ako i maestra harmonikára Ondreja Maglovského. On taktiež hudobne sprevádzal aj komorný zbor Musica Viva, ktorý pesničkou o Petrovci, uzavrel prvý z dvoch otváracích programov.

 

Vítanie hostí

Ján Varšo

Moderátorka Andrea Lačoková, okrem už spomenutých hostí menovite privítala aj veľvyslankyňu Slovenskej republiky v Srbsku Dagmar Repčekovú, poslankyňu v Zhromaždení Srbskej republiky Libušku Lakatošovú, štátnych tajomníkov ministerstvách Srbskej republiky Ivana Bošnjaka, Zorana Kasalovića, biskupa Slovenskej evanjelickej a. v. cirkvi v Srbsku Samuela Vrbovského, generálneho konzula Slovenskej republiky v Békešskej Čabe (v Maďarsku) Igora Furdíka.

Vladimíra Sabová a Ondrej Maglovský

Privítala aj poslancov v Zhromaždení Autonómnej pokrajiny Vojvodiny Tatjanu VujačićovúPavla Surového, primátora Nového Sadu Zdravka Jelušića, riaditeľa Verejného komunálneho podniku Gradsko zelenilo v Novom Sade Miloša Egića, predsedu Matice bunjevskej Zdenka Vodića, predsedu Matice slovenskej Mariána Tkáča, prednostu okresného úradu Žiliny Michala Lavríka.

Prívet patril aj delegáciám partnerských miest Babušnice, Vukovára, Starej Ľubovne, Martina, Nitry, Ružomberka, Rieky a Nadlaku, taktiež hlavám miest a obcí Báčska Palanka, Báč, Vrbas a Sombor.

Po ukončení slávnostného otvorenia 56. SNS v niekdajšom Dome kultúry čiže v SVD časť prítomných sa presunula do evanjelického chrámu Božieho. Tam prebiehal v podstate ďalší otvárací ceremoniál pod názvom Sláva národa hodná je obetí.

J. BARTOŠ
J. BARTOŠ

BARTOŠ, JURAJ (1955) Pracuje ako novinár redaktor v týždenníku Hlas ľudu, kde bol šéfredaktorom v obdobiach 1990 – 1991 a 2000 – 2005. V čele mládežníckeho časopisu Vzlet pôsobil v období 1993 – 1997. Spolupracoval so slovenskými redakciami Rádia Nový Sad, Televízie Nový Sad, bol pri zakladaní TV Petrovec, tiež členom redakcie časopisu pre deti Zornička. Vydal knižku básní a próz pre deti Poď, kým ešte smieme (2005). Získal niekoľko ročných novinárskych cien Hlasu ľudu a Cenu Zorničky za básne a prózy. Je ženatý, má dvoch synov. Kontakt: bartos@hl.rs