Druhý opravný rozpočet obce Báčska Palanka

3.aug 2017

Druhý opravný rozpočet obce Báčska Palanka

Väčšinou hlasov prítomných 30 výborníkov Zhromaždenie obce Báčska Palanka dnes schválilo druhý opravný rozpočet na rok 2017. Predtým prerokovali realizáciu obecného rozpočtu v prvej polovici bežného roku.

Na 16. schôdzi lokálnej samosprávy najprv schválili zápisnicu z 15. schôdze ZO. Predbežne navrhnutý rokovací program doplnili štyrmi bodmi a všetkých 20 tém vyčerpali za dve a pol hodiny. Rezkejšia diskusia totiž odznela iba k témam spomenutým v úvode príspevku.

V období január – jún 2017 sa do obecnej pokladne zlialo celkove 40,3 % z pôvodne plánovaných 1.513.830.955 dinárov prostriedkov. Druhý opravný rozpočet vyčíslili na 1.726.418.192 din.

Kritiky kolegom zo Srbskej pokrokovej strany adresoval vedúci výborníckej skupiny Socialistickej strany Srbska Bojan Radman a vedúci výborník Srbskej radikálnej strany Dragan Bozalo. Zazlievali im, že nedokončili niektoré objekty.

Primátor Branislav Šušnica odôvodnil navýšenie rozpočtu

Okrem iného spomenuli bazény, priemyselnú zónu, múzeum a iné projekty v samom meste ako i športové haly v niektorých dedinách obce. Obaja diskutéri navzájom spočítali jeden druhému t. j. stranám, ktorým patria, čo „mohli urobiť a neurobili“ kým boli pri moci.

Správu o realizácii rozpočtu podal a jeho druhý raz opakované pozmenenie odôvodnil primátor Branislav Šušnica. Odpovedajúc na kritiky povedal, že niektoré problémy zdedili a pribudli aj nové. Podčiarkol, že nemieni diskutovať o tom, kto čo urobil a dodal: „Povedali sme, že dokončíme to, čo je započaté, lebo to sú pamätníky Báčskej Palanky.“

 

J. BARTOŠ
J. BARTOŠ

BARTOŠ, JURAJ (1955) Pracuje ako novinár redaktor v týždenníku Hlas ľudu, kde bol šéfredaktorom v obdobiach 1990 – 1991 a 2000 – 2005. V čele mládežníckeho časopisu Vzlet pôsobil v období 1993 – 1997. Spolupracoval so slovenskými redakciami Rádia Nový Sad, Televízie Nový Sad, bol pri zakladaní TV Petrovec, tiež členom redakcie časopisu pre deti Zornička. Vydal knižku básní a próz pre deti Poď, kým ešte smieme (2005). Získal niekoľko ročných novinárskych cien Hlasu ľudu a Cenu Zorničky za básne a prózy. Je ženatý, má dvoch synov. Kontakt: bartos@hl.rs