10 rokov Slovenského vydavateľského centra

2.aug 2017

10 rokov Slovenského vydavateľského centra

Svojrázna úvodná prvá lastovička k tohtoročným Slovenským národným slávnostiam, jadro ktorých bude v nastávajúci víkend bola aj dnešná vernisáž v čitárni Knižnice Štefana Homolu.

Totiž, dnes predvečerom pri veľkej páľave sa zoskupila desiatka zvedavcov na knižnú produkciu a novinári z pracovného nasadenia. Práve desaťročná produkcia Slovenského vydavateľského centra bola vo výkladových skrinkách prezentovaná verejnosti.

Na vernisáži dokumentárnej výstavy 10 rokov Slovenského vydavateľského centra prítomných privítala úradujúca riaditeľka knižnice Anna Speváková a výstavu otvorila námestníčka v Pokrajinskom sekretariáte pre vzdelávanie, predpisy, správu a národnostné menšiny – národnostné spoločenstvá Milina Chrťanová. Predtým sa však niekoľkými vetami prihovárali aj predseda Zhromaždenia obce Báčsky Petrovec Ján Šuľan, predseda Matice slovenskej v Srbsku Ján Brtka a riaditeľ SVC Vladimír Valentík.

Vernisáž spevom a hrou na syntetizátore za sprievodu svojho otca Samuela Kováča spríjemnila nádejná hudobníčka Iveta Kováčová.

J. ČIEP
J. ČIEP

JAROSLAV ČIEP (1970) V súčasnosti je redaktorom v týždenníku Hlas ľudu. V rokoch 2000 až 2009 zastával funkciu riaditeľa Novinovo-vydavateľskej ustanovizne Hlas ľudu v Novom Sade. V Knižnici Štefana Homolu v rokoch 1996 až 2000 ako riaditeľ zorganizoval a prezentoval zo 40 dokumentárnych výstav z kultúrnych dejín Slovákov vo Vojvodine. Kontakt: ciep@hl.rs