Kulpínski ôsmaci vykročili na cestu ďalšieho školenia

30.jún 2015

Kulpínski ôsmaci vykročili na cestu ďalšieho školenia

Spoločná fotka skončených ôsmakov s triednymi učiteľmi  z  rozlúčkového večierka (Foto: Benka)

Spoločná fotka skončených ôsmakov s triednymi učiteľmi z rozlúčkového večierka (Foto: Benka)

V školskom roku 2014/2015 Základná škola Jána Amosa Komenského v Kulpíne v záverečnom ročníku mala 27 žiakov. V slovenskej triede bolo 18 žiakov. Triednym učiteľom bývalej 8. a  bol Ján Lačok. V srbskej triede bolo 9 žiakov a ich triednou učiteľkou bola Verica Tanackovićová.

Kulpínska škola vyprevadila na cestu do stredných škôl generáciu žiakov, ktorá mala tri nositeľky Diplomu Vuka Karadžića: Gabrielu Gajinovovú, Maju Madackú a Ninoslavu Fabókovú. Zároveň v tejto generácii boli dve žiačky generácie: Gabriela Gajinovová z 8. b a Maja Madacká z 8. a triedy. Ako potvrdila riaditeľka školy Jovanka Zimová, všetci žiaci záverečného ročníka tejto školy absolvovali záverečné skúšky na zápis do stredných škôl. Zo spomenutých 27 žiakov traja žiaci sa rozhodli v stredoškolskom vzdelávaní pokračovať na Slovensku: dvaja v Strednej odbornej škole v Starej Turej a jeden v Strednej odbornej škole obchodu a služieb  v Dolnom Kubíne. Ostatní zo spomenutých kulpínskych žiakov sa orientovali tak ako aj v predchádzajúcich rokoch: chlapci hlavne do elektrotechnickej a strojníckejdievčatá zasa do zdravotníckej a ekonomickej školy.

Záverom riaditeľka Zimová pripomenula, že traja žiaci zo ZŠ Jána Amosa Komenského plánujú pokračovať v školení na Gymnáziu Jána Kollára v Petrovci. Prvého septembra si do lavíc školy v Kulpíne sadne 25 žiakov: 15 sa zapísalo do slovenskej a 10 do srbskej triedy.

Katarína Gažová

 

K. GAŽOVÁ
K. GAŽOVÁ

KATARÍNA GAŽOVÁ (1965) V stálom pracovnom pomere v NVU Hlas ľudu je od roku 1997. Pracuje ako novinárka – dopisovateľka. Je vydatá a má dve dcéry. Kontakt: gazova@hl.rs