Kultúrne leto v Kysáči

22.júl 2018

Kultúrne leto v Kysáči

Literárne posedenie, ktoré bolo včera, bolo prvým podujatím zahláseného Kultúrneho leta 2018 v Slovenskom národnom dome v Kysáči.

Hostkami na posedení boli spisovateľka Viera Benková z Báčskeho Petrovca a novinárka Katarína Pucovská z Kulpína. Milovníkov pekného slova privítal a hostky úvodom skrátka predstavil Michal Francisty, predseda KUS Vladimíra Mičátka, ktorého členovia toto literárne posedenie a kultúrne leto organizujú.

Michal Francisty a Viera Benková

Vždy pútavá poetka, prozaička a publicistka Viera Benková hovorila o svojej tvorbe, najprv s dôrazom na haiku poéziu a vo svetle jej najnovšej básnickej zbierky Panónske haiku. Ináč, okrem tejto knihy v tomto roku spolu so spisovateľkou Etelou Farkašovou vydali spoločnú dvojzbierku haiku poézie v preklade do srbčiny Lišće na vetru, nuž sa zmienila sa aj o úskaliach pri prekladaní.

Hovorila aj o svojich autobiografických románoch Päť ročných obdobíTri ženy, dvaja muži a ja. Na večierku sa podnietená otázkou vrátila aj na básnické začiatky a prvú zbierku Májový ošiaľ. Hovorila i o práci na zostavovaní antológií s prízvukom na antológiu slovenských poetiek z Rumunska, Maďarska, zo Slovenska a Srbska.

Anna Asodiová prečítala najprv Posudok básnickej zbierky Viery Benkovej Panónske haiku, ktorý napísala doc. Dr. Dagmar Mária Anoca, členka Zväzu spisovateľov Rumunska. Potom z jej tvorby predniesla báseň Heroica Slovaca, ktorá podľa slov autorky vznikla zo vzdoru.

Predtým, než sa slova ujala druhá hostka Katarína Pucovska, predseda Francistý ju predstavil ako novinárku, prekladateľku a administrátorku webovej stránky. Keďže dôraz bol na jej prekladateľskej činnosti hostka prítomným predstavila 87 ročného spisovateľa Daniela Pixiadesa z Kysáča, ktorého tvorbu prekladá. Ináč D. Pixiades bol učiteľom v Kulpíne, a toho času žije v Kanade.

Informovala, že o taký mesiac by mali vyjsť jeho memoáre v dvoch pokračovaniach. V prvej časti, podľa slov Pucovskej, budú mnohé zaujímavosti aj o Kysáči, na ktorý si D. Pixiades nielen veľmi dobre pamätá, ale je zaň i citovo viazaný. Prečítala básne z jeho najnovšej tvorby: Nebudem veršovať viacej básne, Môj otecInzerát.

Ďalšie podujatie v rámci Kultúrneho leta 2018 v Slovenskom národnom dome bude otvorenie výstavy kaktusov a sukulentov v piatok 27. júla o 19.00 (otvorená bude do nedele 29. júla)

 

E. ŠRANKOVÁ
E. ŠRANKOVÁ

ELENA ŠRANKOVÁ (1958) V redakcii Hlasu ľudu je zamestnaná od roku 1982 ako novinárka. Je vydatá, má jednu dcéru. Kontakt: srankova@hl.rs