Kultúrny útok na vojvodinské mestá

2.nov 2015

Kultúrny útok na vojvodinské mestá

Ivica Klemenc (druhý sprava) s predstaviteľmi departementov Akadémie umení

Ivica Klemenc (druhý sprava) s predstaviteľmi departementov Akadémie umení

Akadémia umenia v Novom Sade štartovala s novým projektom, ktorý ma za cieľ ponúknuť početné kultúrne obsahy, z ktorých väčšinu budú mať na starosti práve študenti akadémie. Projekt Kultúrny útok štartoval v sobotu a potrvá do polovice decembra. Finančne ho podporil Pokrajinský sekretariát pre kultúru a verejné informovanie.

Na dnešnej konferencii pre novinárov Ivica Klemenc, šéf Departementu dramatických umení, ktorý je zároveň aj ideovým tvorcom a vedúcim projektu, zdôraznil, že zámerom akadémie je usmerniť do zainteresovaných prostredí čím viac kvalitného umeleckého obsahu – hudobného, dramatického a výtvarného.

„Myslím si, že sa nezapojil dostatočný počet prostredí,“ vyhlásil Klemenc. „Sekretariát súhlasil, aby vyfinancoval logistickú časť, zatiaľ čo my, Akadémia umení, sa postaráme o to, aby ten obsah prišiel do prostredí, ktoré prejavili o to záujem, a urobíme to celkom zdarma, zatiaľ čo  prostriedky, ktoré získajú, zostanú v rozpočte danej lokálnej samosprávy“.

Okrem iného niekoľkokrát podčiarkol, že nie všetky lokálne samosprávy mali záujem o takýto druh kultúrneho útoku. Potrebné bolo zosúladiť termíny a program, čo sa ale nepodarilo všetkým, medzitým sú aj také prostredia, ktorých čelní ľudia nepovažujú kultúrne obsahy za potrebné. Avšak, v tých, ktoré vyjadrili záujem, návštevníci si budú môcť pozrieť kvalitné predstavenia, výstavy a koncerty. Ktoré sú to prostredia? Kultúrny útok štartoval v sobotu v Báčskom Petrovci a ďalej bude pokračovať v Rume, Zreňanine, Báči, Sriemskej Mitrovici, Subotici, Vršci a Šíde.

   Jasmina Pániková

J. PÁNIKOVÁ
J. PÁNIKOVÁ

JASMINA PÁNIKOVÁ (1984) Do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2010, najprv ako externá spolupracovníčka a neskoršie ako novinárka – dopisovateľka. V súčasnosti je zodpovednou redaktorkou mládežníckeho časopisu Vzlet. Predmetom jej záujmu sú sociálne témy, prevažne problematika marginalizovaných skupín ľudí. E-mail: panikova@hl.rs