V PADINSKEJ DOLINE 2015: Triumfovala Vojlovičanka Katarína Kalmárová

2.nov 2015

V PADINSKEJ DOLINE 2015: Triumfovala Vojlovičanka Katarína Kalmárová

Katarína Kalmárová z Vojlovice − laureátka festivalu

Katarína Kalmárová z Vojlovice − laureátka festivalu

V kirvajovú nedeľu 1. novembra v Padine sa usporiadal 20. ročník tradičného Banátskeho festivalu V padinskej doline 2015, ktorého sa zúčastnili mladí speváci z Aradáča, Jánošíka, Vojlovice, Padiny a Kovačice.

Podľa rozhodnutia päťčlennej odbornej poroty titul najkrajšieho hlasu Banátu si zaslúžila Katarína Kalmárová z Vojlovice, druhé miesto patrilo tiež Vojlovičanke, Ivane Ivaničovej, zatiaľ čo si tretiu cenu odbornej poroty vyspievala Michaela Marková z Kovačice. Najväčšie sympatie obecenstva získala Padinčanka Jana Galasová.

V revuálnej časti včerajšieho podujatia v Padine vystúpilo spevácke trio SKUS Slnečnica, ktoré tvoria Elena Sládečeková-Šimáková, Martina Hlavčová a Alenka Povolná, ako i chlapčenská spevácka skupina, ktorá pôsobí pri Dome kultúry Michala Babinku v Padine.

 Anička Chalupová

A. CHALUPOVÁ
A. CHALUPOVÁ

ANIČKA CHALUPOVÁ (1971) Ako novinárka začala v lokálnej rozhlasovej stanici v Kovačici, neskoršie ako šéfredaktorka v TV OK. Je autorkou viacerých dokumentárnych filmov, vysielaní pre deti a mládež, článkov z dejín Kovačice, početných kultúrno-spoločenských akcii a pod. Od 2011 roku pracuje v Novinovo-vydavateľskej ustanovizni Hlas ľudu ako novinárka – dopisovateľka z Kovačice. Kontakt: chalupova@hl.rs