Kysáč: Večierok venovaný Danielovi Pixiadesovi

8.dec 2016

Kysáč: Večierok venovaný Danielovi Pixiadesovi

Včera v v knižnici Michala Babinku v Kysáči bol literárny večierok venovaný 85. narodeninám spisovateľa Daniela Pixiadesa. Zorganizovali ho členky Spolku kysáčskych žien.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Na včerajšom večierku v Kysáči

Predsedníčka SKŽ Ľudmila Berediová-Stupavská uvítala: Rastislava Surového, čestného predsedu MSS a MOMS Kysáč s manželkou, Jána Slávika, predsedu Výboru pre kultúru NR SNM, a hostí z Dobanoviec.

Tiež účinkujúcich: novinárku Novosadského rozhlasu Katarínu Pucovskú z Kulpína, spisovateľku Vieru Benkovú z Báčskeho Petrovca a riaditeľa SVC Vladimíra Valentíka z Petrovca.

Predsedníčka Stupavská úvodom hovorila o Danielovi Pixiadesovi, slovenskom, čiernohorskom a chorvátskom emigrantskom spisovateľovi, ktorý sa narodil roku 1931 v Kysáči. Ako povedala, jeho prózu a poéziu do slovenčiny prekladali Michal Babinka, Víťazoslav Hronec a v posledných rokoch to robí Katarína Pucovská.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Úryvky z prvej časti memoárovej knihy

Prekladateľka prítomným odovzdala pozdravy od D. Pixiadesa, ktorému na Kysáči záleží bez ohľadu, že žije ďaleko v Kanade. Hovorila tiež o jeho životnej dráhe a najmä o jeho tvorbe.

V týchto dňoch D. Pixiadesovi v SVC vyšla zbierka básní Toky. Prekladateľka Pucovská z tejto najnovšej zbierky prečítala báseň Odkaz a predstavila jeho detskú poéziu.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Knihy pre kysáčsku knižnicu

O vydaní zbierky Toky sa zmienil i riaditeľ Valentík. Ako povedal, je vzácna príležitosť predstaviť a uviesť zbierku do sveta akurát v rodisku básnika, v Kysáči. Bolo to totiž prvé verejné predstavovanie tejto čerstvej publikácie. Preto na včerajšom posedení riaditeľ Valentík odovzdal prekladateľke Pucovskej autorské výtlačky.

Poetka Benková si zaspomínala na stretnutie s D. Pixiadesom, ktoré bolo obohatené mnohými udalosťami. Členky Spolku kysáčskych žien Miluša Grňová, Daniela Đukićová, Ľ. Berediová-Stupavská a Zorica Pavlovová prečítali úryvky z prvej časti memoárovej knihy zápisky bez poradia.

Knihy Daniela Pixiadesa sa dostali aj do kysáčskej knižnice. Knihovníčke Alene Uhlárikovej ich odovzdali K. Pucovská a V. Valentík. Kysáčske spolkárky aj k tejto príležitosti napiekli pečivá a nevystalo ani šampanské.

E. ŠRANKOVÁ
E. ŠRANKOVÁ

ELENA ŠRANKOVÁ (1958) V redakcii Hlasu ľudu je zamestnaná od roku 1982 ako novinárka. Je vydatá, má jednu dcéru. Kontakt: srankova@hl.rs