KYSÁČ

19.nov 2013

Už roky sa v Kysáči usporadúva program Slnečná jeseň života, ktorým vnúčatá ďakujú svojim babkám a dedkom za ich lásku, starostlivosť a trpezlivosť. Na starosti ho má Miestna organizácia Červeného kríža a býva veľmi navštívený. Tradičný program nevystal ani tohto roku. V nedeľu 17. novembra vo veľkej sieni KIS Kysáč tie najkrajšie a najcitlivejšie básne a piesne recitovali a spievali žiaci ZŠ Ľudovíta Štúra. Tancovali členovia KIS Kysáč a KUD Branka Radičevića. Snažili sa na všetkými spôsobmi vylúdiť úsmev na tvárach poznačených vráskami a šedinami. Zaželali starým rodičom, aby ich jeseň života prebiehala v zdraví, v kruhu najbližších a aby bola pokojná a slnečná. Najstaršiemu Kysáčanovi Mihajlovi Grubićovi (nar. 1. augusta 1917) udelili dar, ktorý prebrala jeho pravnučka. Aktivisti ČK sa postarali o organizáciu podujatia a body zahlasovali Anna Legíňová a Michal Francisty.

E. Š.

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs