Pookriali srdcia seniorov

19.nov 2013

Pookriali srdcia seniorov

V Petrovci odteraz bude častejšie zaznievať aj fujara

V Petrovci odteraz bude častejšie zaznievať aj fujara

„Ste našou studňou múdrosti, symbolom pracovitosti, skromnosti a bohatých skúseností,“ týmito slovami začal tradičný program, ktorý pod menom Slnečná jeseň života pre starších spoluobčanov chystá Miestna organizácia Červeného kríža v Báčskom Petrovci. Aj tohto roku, v sobotu 16. novembra, sieň Slovenského vojvodinského divadla bola primalá na to, aby prijala všetkých záujemcov o toto podujatie. Tradične v tematicky ladenom programe svoje zručnosti starším spoluobčanom, ako i vlastným rodičom a starým rodičom predstavili petrovskí škôlkari, žiaci základnej školy, gymnazisti a aktivisti Kultúrno-umeleckého spolku Petrovská družina. Hodinový živý program plný tradičných a moderných tancov, recitácií, zaspievaných piesní v sólistickom podaní alebo skupinovo nezostal bez ohlasu – sieňou sa po každom realizovanom bode rozliehal úprimný a dlhotrvajúci potlesk, ktorý si za svoje umelecké úsilie vyslúžili miestne ratolesti.

Maličké páčivé tanečnice poriadne zvŕtali svoje sukne

Maličké páčivé tanečnice poriadne zvŕtali svoje sukne

Prví sa so svojimi pesničkami a recitáciami o jeseni a babke a dedkovi na javisku predstavili Lienky, Motýliky a Veveričky z predškolskej ustanovizne Lienka. Po nich sa zvŕtali tanečníci – žiaci základnej školy, jej mladšia a staršia tanečná skupina Nezábudky, vystúpili i žiaci so slohovými prácami, prednesom básní, ako i tanečnice mladšej a staršej skupiny jazzového a baletného štúdia Diny Miklićovej. Ani tohto roku nechýbalo vystúpenie dievčenskej skupiny Mustry s orchestrom. Gymnazisti sa v rámci tohto programu prihovorili básňou v podaní Eleny Vrškovej a piesňou, ktorú zaspievala Andrea Lačoková.

Nepovšimnuté nezostali ani choreografie a nacvičené piesne v podaní petrovských folkloristov. Svoje tanečné zručnosti predviedli detská tanečná skupina, spevácke zase dievčenská spevácka skupina a sólistka Vladimíra Sabová. Svojráznou novinkou bolo vystúpenie detského orchestra Kukulienka Petrovskej družiny, tiež Jaroslava Marčoka s fujarou a fujaristami Miroslavom Spevákom, Matejom Čánim a profesorom Michalom Spevákom, ktorý sa v petrovskom spolku podujal pracovať s dorastom v rámci orchestrálnej hudby.

J. Čiep

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs