Báčsky Petrovec

19.nov 2013

Pri príležitosti 150. výročia narodenia učiteľa, prozaika, redaktora a ústrednej osobnosti kultúrnej a osvetovej aktivity dolnozemských Slovákov Jána Čajaka (1863 – 1944) Základná škola Jána Čajaka v Báčskom Petrovci a Asociácia slovenských pedagógov v sobotu 23. novembra organizujú bohatý program. V priestoroch základnej školy odznie slávnostná akadémia Všestranná a tvorivá osobnosť Jána Čajaka a v rámci nej prezentácia žiackeho filmu o tomto národovcovi a na školskom dvore Jánovi Čajakovi odhalia žulový pomník. Zároveň na petrovskom cintoríne položia na jeho hrobku kyticu kvetov. Vo večerných hodinách v Slovenskom vojvodinskom divadle odznie kultúrny program.

J. Čiep

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs