Použitie internetu

19.nov 2013

Použitie internetu

Nebolo to ani tak dávno, keď údaje o informačno-komunikačných technológiách u nás mali ráz signálnej informácie. Pred niekoľkými rokmi tieto vystriedali základné štatistické ukazovatele o nich, následne i širšie tematické správy o tomto mimoriadne rýchlo sa vyvíjajúcom hospodárskom odvetví.

Z pravidelnej ročnej publikácie Republikového štatistického ústavu s názvom Používanie informačno-komunikačných technológií v Republike Srbsko 2013 zameranej na domácnosti, jednotlivcov a podniky, možno ozaj získať dôkladný prehľad používania počítačov a internetu u nás.

47pocitacViac ako 2 600 000 osôb používa každý alebo takmer každý deň počítač, kým o necelých sedem percent – ide o viac ako 200 000 osôb – v porovnaní s vlaňajškom stúpol počet používateľov internetu. Takmer 54 percent alebo 2 900 000 ľudí používalo internet v posledných troch mesiacoch, necelé tri percentá pred viac ako troma mesiacmi a 2,3 percenta pred vyše rokom. Až 41,5 percenta respondentov nikdy nepoužívalo globálnu sieť. Z tých, čo pravidelne používajú internet, je 81 percent ľudí s vyšším alebo vysokoškolským vzdelaním, 68 percent so vzdelaním stredoškolským, kým je 27 percent ľudí so základnou školou, prípadne i bez nej.

Z aspektu pracovného statusu, globálnu sieť používa 100 percent študentov, 77 percent zamestnaných, takmer polovica nezamestnaných a každý piaty (20,5 percenta) z iných kategórií, ako sú dôchodcovia, vojaci etc. Na sieti je každý deň priemerne a približne každý tretí obyvateľ Srbska, teda nad 2 400 000 osôb. Viac ako štyri pätiny používateľov internetu alebo 82 percent sa k nemu pripája každý deň, kým dvanásť percent ľudí raz za týždeň.

Zaujímavý je aj údaj, že je okolo 93 percent tzv. internetovej populácie vo veku od 16 do 24 rokov aktívne na sociálnych sieťach, akými sú Facebook, Twitter, blogy. Rovnaké percento ľudí používa internet doma. Asi trikrát menej ľudí, čosi nad 30 percent, sa k nemu pripája na pracovisku alebo v dome inej osoby, kým dosť málo ľudí, po niekoľko percent, to robí v internetových kaviarňach, vo vzdelávacích ustanovizniach, v hoteloch a na letiskách, prípadne v knižniciach.

Internetové služby sú rôzne. Dvoma najčastejšími u nás, po ktorých siaha po 70 percent ľudí, sú elektronická pošta, teda prijímanie a zasielanie e-mailov, ako aj čítanie a preberanie (download) online novín a časopisov. Takmer rovnako toľko ľudí (68 percent) je aktívnych na sociálnych sieťach. Dve tretiny ľudí na internete vyhľadávajú informácie, týkajúce sa vzdelávania a školenia, 63 percent zaujímajú informácie zdravotné a trochu viac od 60 percent tie o rôznych tovaroch a službách. Čosi viac od polovice ľudí telefonuje cez internet, čosi menej od toho vyhľadáva údaje na Wikipédii. Každá tretia osoba používa internetové služby vzťahujúce sa na dovolenky, cestovanie a ubytovanie. Približne toľko ich aj predáva tovar alebo služby prostredníctvom internetu. Každý štvrtý používateľ má globálnu sieť aj na to, aby na nej hľadal, prípadne sa cez ňu uchádzal o prácu: prihlasoval na rôzne súbehy, zasielal životopis. Internet je teda všade: aj globálne aj lokálne aj osobne.

(V budúcom čísle: Služby verejnej správy)

O. Filip

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs