Leonardov recept

26.apr 2013

MAJSTER PAVOL Z LEVOČE ZREJME POUŽIL PRI PRÁCI S DREVOM NÁVOD SLÁVNEHO RENESANČNÉHO MALIARA

Reštaurátori momentálne vracajú pôvodnú krásu jednej z najväčších umeleckých  pamiatok na území Slovenska – oltáru v levočskom Chráme svätého Jakuba. Ako pritom odhalili, jeho autor majster Pavol sa pri práci zrejme riadil pokynmi samého Leonarda da Vinciho.

Oltár si v prvej polovici 16. storočia objednal levočský farár Johannes Henckel. Reštaurátori práve v jeho zápiskoch objavili zmienku o slávnom Leonardovi. „V jednej knihe Hermana Kotrbu, predchádzajúceho reštaurátora, sme našli citát od Leonarda da Vinciho, že keď majster chce, aby mu výrobok z dreva nepraskal, treba ho dlho variť v čistej vode,“ vysvetlil akademický sochár Juraj Maták. Reštaurátori urobili pokus a zistili, že pokiaľ sa varí čerstvé lipové drevo, zachováva si svoj tvar.

Slávny rezbár sa usadil v Levoči niekedy po roku 1500, zrejme na pozvanie Jána Turza. Oltár je jediné dielo, pri ktorom je autorstvo Majstra Pavla nespochybniteľné a písomne doložené. O rezbárovi vieme žalostne málo. V roku 1550 totiž zachvátil Levoču veľký požiar, ktorému padol za obeť aj mestský archív.

Zatiaľ nie je jasné, kedy obnovený skvost v levočskom chráme obnovia. Prvú etapu prác by mali skončiť do Vianoc.

R. B.

Foto: TASR

J. PÁNIKOVÁ
J. PÁNIKOVÁ

JASMINA PÁNIKOVÁ (1984) Do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2010, najprv ako externá spolupracovníčka a neskoršie ako novinárka – dopisovateľka. V súčasnosti je zodpovednou redaktorkou mládežníckeho časopisu Vzlet. Predmetom jej záujmu sú sociálne témy, prevažne problematika marginalizovaných skupín ľudí. E-mail: panikova@hl.rs