LETÍ PIESEŇ, LETÍ 2018: Zvíťazila skladba Kvaky kvak autora Jána Dišpitera

17.dec 2018

LETÍ PIESEŇ, LETÍ 2018: Zvíťazila skladba Kvaky kvak autora Jána Dišpitera

V sieni Domu kultúry 3. októbra v Kovačici sa včera večer uskutočnil 20. jubilejný ročník Festivalu slovenskej populárnej hudby pre deti Letí pieseň, letí 2018, na ktorom sa Zlatá plaketa NRSNM dostala do rúk interpretke Magdaléne Kaňovej, textárovi Samuelovi Kováčovi ml. a skladateľovi Jánovi Dišpiterovi.

Momentka zo slávnostného otvorenia festivalu

V rámci tohtoročného festivalu sedemnásť mladučkých spevákov z Kovačice, Padiny, Kulpínu, Selenče, Báčskeho Petrovca, Báčskej Palanky a Aradáču predviedlo rovnaký počet nových skladieb, ktorým spoluorganizátori podujatia (Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny, Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov, Obec Kovačica a Dom Kultúry 3. októbra) zaželali úspešný rozlet novými frekvenciami.

Po úvodnom prejave Jána Tomáša, riaditeľa DK, festival slávnostne otvorila Libuška Lakatošová, predsedníčka NRSNM. Spevákov počas podujatia sprevádzali inštrumentálne skladby, ktoré upravil a nahral Žeľko Suchánek. Hlasovou podporou bol veľký detský spevácky zbor kovačickej ZŠ pod taktovkou učiteľa hudby Pavla Tomáša st. Posudzovacia komisia v zostave Mariena Stankovićová-Kriváková, hudobná pedagogička a dirigentka, Vladimír Kováč, hudobník, a Ivan Babka, hudobník, rozhodli, že si Zlatú plaketu a 1.cenu NRSNM – sošku umelkyne Miry Brtkovej, tohto roku zaslúžil  skladateľ Ján Dišpiter za skladbu Kvaky kvak.

Magdaléna Kaňová a Ján Dišpiter – laureáti festivalu

Na text Miroslava Pokorného pieseň predviedla Kalína Babková z Kovačice. Skôr, než zverejnili mená najúspešnejších skladateľov a spevákov, predsedníčka komisie Stankovićová-Kriváková podala stručný posudok o festivale. O. i. pochválila mladých skladateľov, z ktorých väčšina prišla z dvoch veľkých slovenských prostredí Kovačice (5) a Selenče (3), v ktorých sa zvlášť podnecuje rozvoj mladých hudobníkov. Medzi odmenenými skladateľmi je aj Kovačičanka Anita Petráková, ktorá získala 2. cenu odbornej poroty a Cenu obecenstva za skladbu Hudobná skrinka, ktorú skomponovala na text Žana Petráka.

Odborná porota: M. Stankovićová-Kriváková, V. Kováč, I. Babka a M. Kotvášová-Jonášová (zľava)

Pieseň predniesla mladá speváčka Hana Barcová, ktorá získala, nielen najväčšie sympatie obecenstva, ale aj 2. cenu odbornej poroty za prednes. Treťou cenou odmenili mladého skladateľa Juraja Súdiho ml. zo Selenče, ktorý na text Michaela Kaňu skomponoval pieseň Poslednýkrát. Odmenenú skladbu predniesla Magdaléna Kaňová zo Selenče, ktorá si vyspievala 1. cenu – Zlatú plaketu NRSNM. Tretia cena za prednes sa dostala do rúk už osvedčenej mladej speváčke Kataríne Válovcovej z Kovačice, ktorá interpretovala skladbu Vianoce. Skladbu na text Viery Torňošovej skomponovala Vieroslava Válovcová. Texty skladieb hodnotila prof. Mária Kotvášová-Jonášová, spisovateľka pre deti, ktorá rozhodla, že najlepším textom na festivale bol ten pod názvom Zelená pieseň textára a skladateľa Samuela Kováča ml. z Báčskeho Petrovca. Podľa jej slov, bol to ”melodický a ľahký text, ktorý sa zladil s hudbou a prednesom”. Okrem toho pochválila aj texty: Či je láska textárky Eleny Krošlákovej, Naša Taňa textárky Nataše Klinovskej a text Veľký muzikant autora Jaroslava Berédiho. Ceny a darčeky odmeneným slávnostne udelili L. Lakatošová, predsedníčka NRSNM, Anna Chrťanová-Leskovac, riaditeľka ÚKVS a Zlatko Šimák, predseda ZO Kovačica.

CD Letí pieseň, letí 2018

K organizácii festivalu, ktorý dávno prerástol svoje lokálne hranice a stal sa podujatím celomenšinového významu, ruky priložili i Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí a Základná škola Mladých pokolení v Kovačici. Program viedla moderátorská dvojica Anna Asodiová a Ján Chrťan. Ako autorka scenáru tohtoročného festivalu sa podpísala Svetluša Hlaváčová, koordinátorka Výboru pre kultúru NRSNM.

 

 

Súčasťou programu bola i scénografia, ktorú tvorili i sviatočne oblečení speváci

A. CHALUPOVÁ
A. CHALUPOVÁ

ANIČKA CHALUPOVÁ (1971) Ako novinárka začala v lokálnej rozhlasovej stanici v Kovačici, neskoršie ako šéfredaktorka v TV OK. Je autorkou viacerých dokumentárnych filmov, vysielaní pre deti a mládež, článkov z dejín Kovačice, početných kultúrno-spoločenských akcii a pod. Od 2011 roku pracuje v Novinovo-vydavateľskej ustanovizni Hlas ľudu ako novinárka – dopisovateľka z Kovačice. Kontakt: chalupova@hl.rs