Stará Pazova: Humanitárny ekumenický koncert

17.dec 2018

Stará Pazova: Humanitárny ekumenický koncert

Včera večer cirkevný zbor Slovenskej evanjelickej a. v. cirkvi v Starej Pazove usporiadal v tamojšom kostole humanitárny ekumenický koncert.

Zbor zo Zemunu

Vystúpili staropazovský Zmiešaný zbor Tília s dirigentkou Annou Đurđevićovou, zbor Sv. Cecilija zo Zemunu s dirigentom Zoranom Đorđevićom a Cirkevný spevácky spolok Ostrog z Nových Bánoviec s dirigentkou Olgou Milićevićovou.

Zbor z Nových Banoviec

Po uvítacích slovách zborového farára Igora Feldyho tri najmladšie členky z troch uvedených zborov zapálili tri adventné sviece na venci.

O vystúpení troch zborov z troch cirkvi – Slovenskej evanjelickej, Rímskokatolíckej a Srbskej pravoslávnej v príhovoroch sa zmienili traja farári: I. Feldy, Joza Duspara a Branislav Džombić. Medzi hosťami na koncerte bol aj Igor Vencel, zástupca veľvyslankyne SR v Belehrade.

Zozbierané finančné príspevky z koncertu venujú africkým sirotám Terezke a Jacksonovi na ich ďalšie školenie.

 

A. LEŠŤANOVÁ
A. LEŠŤANOVÁ

ANNA LEŠŤANOVÁ (1968) V Hlase ľudu pracuje ako novinárka – dopisovateľka zo Starej Pazovy takmer 20 rokov. Absolvovala dva odborné semináre zamerané na žurnalistiku – roku 1999 novinársku školu v organizácii Združenia novinárov Srbska a roku 2014 Letnej školy žurnalistiky Katedry žurnalistiky FF Univerzity Komenského v Bratislave. Kontakt: lestanova@hl.rs