Udelili ceny súťaže Čo dokáže pekné slovo

18.dec 2018

Udelili ceny súťaže Čo dokáže pekné slovo

V ZŠ Ľudovíta Štúra v Kysáči dnes udelili ceny žiakom, ktorí zaslali najkrajšie práce na literárnu súťaž Čo dokáže pekné slovo. Súťaž už ôsmy rok, teda pravidelne vypisuje Komisia pre literárno-vydavateľskú činnosť Výboru pre kultúru Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny spolu so Slovenským vydavateľským centrom.

Tohto roku žiaci našich škôl zaslali 51 prác v kategórii vyšších ročníkov základných škôl a 7 prác v kategórii žiakov stredných škôl a gymnázií. Práce hodnotila komisia v zložení Martin Prebudila (predseda) a členky Zuzana Valentíková a Svetluša Hlaváčová.

Na slávnosti v kysáčskej škole prítomných privítali pedagogička Maja Klicovová a učiteľka slovenčiny Ľudmila Berediová-Stupavská. Predstaviteľka NRSNM Anna Horvátová popriala odmeneným veľa tvorivých síl a inšpirácie aj do budúcna, aby sa nebáli prejaviť svoje city pekným slovom, ktoré otvára železnú bránu, prevracia vrchy, ale je tu aj na vyjadrenie citov.

Ako informoval predseda komisie a moderátor M. Prebudila v kategórii žiakov základných škôl od 5. – 8. ročníka komisia takto rozhodla:

Prvú cenu udelili Eme Pudelkovej, žiačke 8. ročníka ZŠ 15. októbra v Pivnici za prácu Nikdy nezačínaj prestávať, nikdy neprestávaj začínať. Druhú cenu dostali Marcela Gániová, žiačka 7. ročníka ZŠ Jána Čajaka v Báčskom Petrovci za prácu Záhadná krajina a Miluška Glóziková, žiačka 7. ročníka ZŠ Mladých pokolení v Kovačici za prácu Láska hory prenáša. Tretiu cenu dostali: Damjan Marinković, žiak 8. triedy ZŠ 15. októbra v Pivnici za prácu Október už píše dažďom a Števko Straka, žiak 5. ročníka ZŠ Bratstva a jednoty v Bielom Blate za báseň Messi. Komisia udelila aj tri špeciálne odmenyDejne Domoniovej, žiačke 8. ročníka ZŠ hrdinu Janka Čmelíka v Starej Pazove za prácu Svet snov, Mariánovi Tótovi, žiakovi 5. ročníka ZŠ Bratstva a jednoty v Bielom Blate za báseň Telefón a Ivane Haníkovej, žiačke 7. ročníka ZŠ maršala Tita v Padine za prácu Kam ísť?.

Ceny v kategórii žiakov stredných škôl a gymnázií

V kategórii žiakov stredných škôl a gymnázií prvú cenu udelili Emílii Jane Pálešovej, žiačke 4. ročníka Gymnázia Jána Kollára so žiackym domovom v Báčskom Petrovci, za prácu Black Ripper, druhú Petre Častvenovej, žiačke 4. ročníka Gymnázia Jána Kollára so žiackym domovom v Báčskom Petrovci, za prácu Keby si žil v mojej Eiffelovej veži a tretiu cenu udelili Branislavovi Popovi, žiakovi 4. ročníka Gymnázia Jána Kollára so žiackym domovom v Báčskom Petrovci, za báseň Začiatok. Špeciálne uznanie udelili Maji Opavskej, žiačke 3. ročníka Gymnázia Jána Kollára so žiackym domovom v Báčskom Petrovci za prácu Dážď a voľačo pekné!.

Komisia k tomu navrhla, aby okrem odmenených prác aj ďalšie kvalitné práce boli uverejnené tak v časopise pre deti Zornička ako i v mládežníckom časopise Vzlet.

Udelenie cien spestril žiacky chór pod vedením Eleny Krošlákovej. Ceny odmeneným udelili členovia NRSNM A. Horvátová a Vladimír Francisty.

E. ŠRANKOVÁ
E. ŠRANKOVÁ

ELENA ŠRANKOVÁ (1958) V redakcii Hlasu ľudu je zamestnaná od roku 1982 ako novinárka. Je vydatá, má jednu dcéru. Kontakt: srankova@hl.rs