Príjemný predvianočný večierok

18.dec 2018

Príjemný predvianočný večierok

Tradičné predvianočné stretnutie hložianskych penzistov a členiek Spolku žien Slovenka usporiadali dnes popoludní v kaviarni Pod lipami.

Plnou prednou sieňou kaviarne prúdila pohoda. Prítomných starobných penzistov a invalidov práce privítali Ján Haška a Viera Miškovicová. Medzi nimi bol aj predseda Rady Miestneho spoločenstva Hložany Pavel Žemebry s manželkou.

Atmosféru pokoja vytvorili ženy, ktoré prečítali svoje literárne práce a texty iných autorov s náboženskou respektíve vianočnou tematikou: Anna Tkáčová, Zuzana Šranková, Zuzana Dudková, Anna Hruškárová a Zuzana Turóciová. Zuzana Dudková na záver povedala aj novoročný vinš.

Na záver krátkeho programu všetci prítomní spoločne zaspievali pieseň Tichá noc. Potom sa už rozprúdil priateľský rozhovor pri chutnej sárme a zákuskoch. Okrem dobrého pocitu ľudia si domov odniesli aj drobnú pozornosť členiek SŽS – vkusné ručne vyhotovené ozdoby na vianočný stromček.

J. BARTOŠ
J. BARTOŠ

BARTOŠ, JURAJ (1955) Pracuje ako novinár redaktor v týždenníku Hlas ľudu, kde bol šéfredaktorom v obdobiach 1990 – 1991 a 2000 – 2005. V čele mládežníckeho časopisu Vzlet pôsobil v období 1993 – 1997. Spolupracoval so slovenskými redakciami Rádia Nový Sad, Televízie Nový Sad, bol pri zakladaní TV Petrovec, tiež členom redakcie časopisu pre deti Zornička. Vydal knižku básní a próz pre deti Poď, kým ešte smieme (2005). Získal niekoľko ročných novinárskych cien Hlasu ľudu a Cenu Zorničky za básne a prózy. Je ženatý, má dvoch synov. Kontakt: bartos@hl.rs