Predvianočný večierok v Galérii Zuzky Medveďovej

19.dec 2018

Predvianočný večierok v Galérii Zuzky Medveďovej

Múzeum vojvodinských Slovákov v Petrovci včera večer v priestoroch Galérie Zuzky Medveďovej spolu s priateľmi a spolupracovníkmi múzea usporiadal predvianočný koncert. Vystúpili talentovaní hudobníci, speváci, recitátori. Obecenstvo malo pekný pôžitok v predvečer Vianoc.

V mene múzea a galérie v Petrovci sa prihovorila riaditeľka Anna Séčová-Pintírová, ktorá aj uvádzala jednotlivé výstupy koncertu. Obecenstvu sa predstavili: dychový orchester Slovenskej evanjelickej a. v. cirkvi v Petrovci pod vedením Slovensky Benkovej-Martinkovej, dve autorské piesne predniesla Ruth Petrášová, hudobne ju sprevádzali Róbert a Daniel Mamojkovci, mládežnícky-žiacky chór Backstage, ktorý zaspieval niekoľko pesničiek, svoju báseň predniesla Petra Častvenová, prózny text – vianočnú detektívku prečítali žiačky Sára Malvína Čelovská a Valentína Hudecová.

Riaditeľka Séčová sprítomnila koncízne aj tohtoročnú činnosť Múzea vojvodinských Slovákov. Súhrnne ich počas roka navštívilo 4000 návštevníkov a najviacej bolo školských detí, tiež aj menšie deti a dospelí, väčšinou z našich priestorov ako aj ich hostia zo zahraničia.

Svoju činnosť zamerali na výstavy (doteraz ich bolo počas roka šesť) a ešte do konca roka sú naplánované aj ďalšie, tiež prednášky, posedenia s autormi, dielne s deťmi. Návštevnosť každého podujatia bola pozoruhodná.

Večierok v múzeu bol ďalším kamienkom do bohatej palety pôsobenia tejto inštitúcie.

K. GAŽOVÁ
K. GAŽOVÁ

KATARÍNA GAŽOVÁ (1965) V stálom pracovnom pomere v NVU Hlas ľudu je od roku 1997. Pracuje ako novinárka – dopisovateľka. Je vydatá a má dve dcéry. Kontakt: gazova@hl.rs