Literárne snemovanie pretrváva

5.máj 2019

Literárne snemovanie pretrváva

Včera predpoludním a popoludní v slávnostnej sieni Gymnázia Jána Kolára v Báčskom Petrovci prebiehalo 63. v poradí Literárne snemovanie. Toto už tradičné snemovanie o našej literatúre prilákalo zo tri desiatky nadšencov.

Harmonogram tohtoročného snemovania mal viacero častí.

V prvej časti sme si vypočuli slová na úvod. Prítomných privítala a  úvodné slová predniesla Zdenka Valentová-Belićová, aktuálna šéfredaktorka Nového života. Pritom aj detailnejšie priblížila dejiny nášho sedemdesiatročného literárneho časopisu Nový život.

Po nej prítomných na domácej pôde pozdravila aj Anna Medveďová, riaditeľka Gymnázia Jána Kollára. V pokračovaní po prvýkrát svoje dojmy z tohto druhu podujatia vyslovili aj Libuša Lakatošová, predsedníčka Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny, ako aj Anna Čapeľová, predsedníčka Výboru pre kultúru NRSNM.

Druhá časť snemovania pozostávala z príhovorov jubilantov. Osemdesiatnička Viera Benková predniesla Aprílovú úvahu, sedemdesiatpäťročný Dr. Michal Harpáň sa najviac zameral na jeho vlastné kapitálne dielo Teóriu literatúry. Tá vyšla u nás a na Slovensku úhrnne v piatich vydaniach. Témou príhovoru Harpáňovho rovesníka Víťazoslava Hronca bola typologizácia veľkých a malých básnikov. Naposledy aj hosť zo Slovenska sedemdesiatnik Dr. Miroslav Bielik, predseda Spolku slovenských spisovateľov v rámci rozšíreného pozdravu kvitoval medzinárodnú spoluprácu spisovateľov a v jej kontexte aj našich slovenských literátov vo Vojvodine.

Cena Nového života

Tretia časť snemovania sa týkala udelenia Ceny Nového života za rok 2018. V mene tohtoročnej hodnotiacej komisie, správu prečítala Marta Pavčoková, predsedníčka komisie. Zároveň vyhlásila, že nositeľkou tejto ceny za rok 2018 sa stala prekladateľka a šéfredaktorka Zdenka Valentová-Belićová za pôvodný cyklus básní. Po odovzdaní ceny sa laureátka primeranými slovami aj poďakovala.

Jubilantom

Po kratšej prestávke a občerstvení ďalšia časť snemovania pokračovala v oslavnom tempe. Prítomní hovorcovia si posvietili na jubileá našich spisovateľov, kultúrnych pracovníkov, na jubileum nášho časopisu, či inštitúcií. Túto časť moderovala Dr. Zuzana Čížiková.

Najprv si za hovorňu zastal Dr. Miroslav Dudok a hovoril v príspevku pozostávajúcom z 1 111 slov o  deviatkových vektoroch kultúrnej pamäti: 1939 (Viera Benková), 1949 (Jozef Klátik), 1959 (Vladimír Valentík) a súvislosti (1919 Gymnázium, 1949 Nový život) a iné.

Dr. Zoran Đerić sa pokúsil zmapovať srbskú literatúru na stránkach Nového života v 21. storočí. O novom živote hovorila aj Vladimíra Dorčová-Valtnerová. Zamerala sa na Nový život digitálnej doby. Text Miroslava Kaveždiho Naučna komunikacija časopisa Novi život u 2018. godini prečítala Viera Dorčova-Babiakova.

Nasledovné príspevky sa tákali osemdesiatničky Viery Benkovej. Najprv svoj príspevok o jubilantke prečítala Katarína Melegová-Melichová. Dr. Zuzana Čižíková svoj príspevok pomenovala Obrady, rituály a mýty v poézii Viery Benkovej a úryvok z textu Dr. Etely Farkašovej Pokus o poetický portrét Viery Benkovej prečítala Katarína Pucovská. Pucovská zároveň predniesla aj báseň venovanú Vierke Chrám Daniela Pixiadesa.

Prvý v rade troch príspevkov najaktívnejšieho referenta na tohtoročnom snemovaní Martina Prebudilu tákal sa životnej sedemdesiatky Miroslava Bielika. Lyrickú esej o Mirovi Bielikovi predniesla aj Viera Benková.

Dr. Marína ŠimákováSpeváková svoj Príspevok k jubilantom koncipovala obsažnejšie.

Dr. Zuzana Týrová sa o Viťovi Hroncovi pokúsila hovoriť trochu inak.

Martin Prebudila k životnej sedemdesiatke maliara a básnika Jozefa Klátika hovoril v príspevku Mytologický fénix nie len na obrazoch, ale aj v živote.

Ladislav Čáni v príspevku Spiritus movens sa prvá zmienil o šesťdesiatke Vladimíra Valentíka. Na tému O jednom stretnutí s Vladimírom Valentíkom na terase Srbského národného divadla v Novom Sade spred tridsiatich rokov na záver hovoril Martin Prebudila.

V pokračovaní viac ako štvorhodinového oficiálneho programu sa naši literárni a kultúrni pracovníci pookriali aj v družnom obedovom stretnutí v neďalekej reštaurácii Aroma.

J. ČIEP
J. ČIEP

JAROSLAV ČIEP (1970) V súčasnosti je redaktorom v týždenníku Hlas ľudu. V rokoch 2000 až 2009 zastával funkciu riaditeľa Novinovo-vydavateľskej ustanovizne Hlas ľudu v Novom Sade. V Knižnici Štefana Homolu v rokoch 1996 až 2000 ako riaditeľ zorganizoval a prezentoval zo 40 dokumentárnych výstav z kultúrnych dejín Slovákov vo Vojvodine. Kontakt: ciep@hl.rs