Literárno-hudobný večierok v Kulpíne

9.aug 2017

Literárno-hudobný večierok v Kulpíne

Účinkujúci v prednese literatúry a hudby: (zľava) hudobník, Juraj Turtev a spisovatelia: Judita Kaššovicová, Dagmar Inštitorisová a Erik Ondrejička

Prózu pre deti predniesla Dagmar Inštitorisová, predsedníčka Klubu nezávislých spisovateľov, na gitare zahral Juraj Turtev

Umelci zo Slovenska včera večer hosťovali v Kulpíne. Predviedli pred početným obecenstvom vydarený hodinový program krásnej poézie, tichej hudby a detskej prózy.

V romantickom ovzduší sa návštevníkom v priestore na vchode do veľkého kaštieľa v literárno-hudobnom pásme Literatúry predstavili hostia: hudobník Juraj Turtev a spisovatelia Judita Kaššovicová, Dagmar Inštitorisová a Erik Ondrejička. Večierok prebiehal v rámci prezentácie Klubu nezávislých spisovateľov a ich tvorby v zahraničí.

Organizátormi podujatia boli MOMS Kulpín, KUS Zvolen Kulpín, Spolok kulpínskych žien, Múzeum Vojvodiny a združenie Objatie Kulpín. Hostí, autorov slovenskej literárnej scény, členov Klubu nezávislých spisovateľov úvodom večierka predstavila kratšími životopismi novinárka Viera Dorčová-Babiaková.

Hostia a hostitelia večierka v Kulpíne

Počas večierka hostia prezentovali svoju tvorbu. Poetka Judita Kaššovicová predniesla šamorínske verše, spisovateľka Dagmar Inštitorisová sa predstavila čítaním statí detskej prózy zo svojej knihy O slimáčikovi Filipkovi, trpaslíčkovi Imriškovi a neposednom Dienku.

Erik Ondrejička predniesol výber zo svojej poézie. Slovenský gitarista Juraj Turtev obliekol tento večer do rúcha bluesovej hudby a zhudobnenej poézie autorov. Takže hrou na gitare doprevádzal spisovateľov počas ich prednesu poézie a prózy. Výstup každého umelca bol originálny a spolu tvorili jeden svojrázny celok. Obecenstvo vedelo oceniť výstupy hostí nadšením a odmeniť potleskom.

Hostia z Bratislavy v pondelok večer vystúpili v SKC Pavla Jozefa Šafárika v Novom Sade a dnes vystúpia v Divadelnom klube v Báčskom Petrovci.

K. GAŽOVÁ
K. GAŽOVÁ

KATARÍNA GAŽOVÁ (1965) V stálom pracovnom pomere v NVU Hlas ľudu je od roku 1997. Pracuje ako novinárka – dopisovateľka. Je vydatá a má dve dcéry. Kontakt: gazova@hl.rs