Seminár kreatívneho písania NRSNM v Kulpíne

10.aug 2017

Seminár kreatívneho písania NRSNM v Kulpíne

Desať mladých účastníkov absolvuje dvojdňový Seminár kreatívneho písania v organizácii NRSNM v Poľovníckom dome v Kulpíne. V poradí štvrtý seminár štartoval včera popoludní a otvorili ho Ján Slávik, predseda Výboru pre kultúru NRSNM a Martin Prebudila, predseda Literárno-vydavateľskej komisie NRSNM. Finančne ho podporil Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí.

Základným zámerom seminára je propagovať pekné dobré literárne slovo a zachovanie materinskej reči.

Všetci účastníci tohtoročného seminára sú dievčatá a v takej skupine, kde je 10-12 účastníkov sa, podľa Martina Prebudilu, najlepšie pracuje. Sú to dievčatá z Báčky a tiež jedna účastníčka z Kovačice, Sriem je tohto roku nie zastúpený.

Prednášateľmi seminára sú Marta Součková a Miron Pukan, ktorý v tejto práci majú bohaté skúsenosti. Organizátorom seminára je už štvrtý rok Literárno-vydavateľská komisia v rámci. Ukázalo sa, že je takýto seminár potrebný, lebo už v septembri bude vypísaný 7.  ročník súťaže NRSNM Čo dokáže pekné slovo a seminár kreatívneho písania je vlastne produktom tej súťaže. Prevažne sa seminára zúčasťujú stredoškoláci a študenti, ale aj základoškoláci.

Tento augustový termín je trochu nešikovný, lebo sú prázdniny a dovolenky. Organizátori tohto roku nakladajú s menším rozpočtom, takže je aj náplň seminára trochu pozmenená.

K. GAŽOVÁ
K. GAŽOVÁ

KATARÍNA GAŽOVÁ (1965) V stálom pracovnom pomere v NVU Hlas ľudu je od roku 1997. Pracuje ako novinárka – dopisovateľka. Je vydatá a má dve dcéry. Kontakt: gazova@hl.rs