Literárny večierok 5 + 3 + 2 = 1 aj v Starej Pazove

22.feb 2018

Literárny večierok 5 + 3 + 2 = 1 aj v Starej Pazove

Literárny večierok pomenovaný vo svojráznej matematickej formule 5 + 3 + 2 = 1 (päť básnikov, traja prekladatelia, dve spisovateľské organizácie sú – jedna poézia.) sa uskutočnil včera večer v sieni staropazovskej Ľudovej knižnice Dositeja Obradovića, v ktorej si tohto roku pripomínajú pekné jubileum – 140 rokov od založenia.

Po literárnom večierku v Matici srbskej v Novom Sade, deň neskôr sa toto podujatie konala i v tejto oslavnej knižnici a práve nim si pripomenuli aj Deň materinského jazyka. Na večierku v organizácii Spolku slovenských spisovateľov (Bratislava) a Spolku spisovateľov Srbska (UKS, Belehrad) boli prezentované básnické zbierky srbských básnikov v preklade do slovenčiny. Veršami a slovom sa prihovorili Radomir Andrić, Dragan Jovanović Danilov, Ivan Negrišorac, Zoran Đerić, Jeremija Lazarević, Miroslav Demák, Martin Prebudila a Zdenka Valentová-Belićová

Na predstavovanie kníh srbských básnikov v slovenskom jazyku, ktoré vydal a publikoval Spolok slovenských spisovateľov v Bratislave sa zúčastnil aj Miroslav Bielik, predseda Spolku slovenských spisovateľov.

V úvodnej časti programu aktérov večierka privítali a pozdravili Goran Jović, predseda ZO Stará Pazova a Dragana Milašová, riaditeľka knižnice, ktorej Vladimír Valentík, riaditeľ SVC udelil na konci večierka knižné darčeky. I tento program úspešne moderovala Nataša Filipová, knihovníčka.

A. LEŠŤANOVÁ
A. LEŠŤANOVÁ

ANNA LEŠŤANOVÁ (1968) V Hlase ľudu pracuje ako novinárka – dopisovateľka zo Starej Pazovy takmer 20 rokov. Absolvovala dva odborné semináre zamerané na žurnalistiku – roku 1999 novinársku školu v organizácii Združenia novinárov Srbska a roku 2014 Letnej školy žurnalistiky Katedry žurnalistiky FF Univerzity Komenského v Bratislave. Kontakt: lestanova@hl.rs