Program v kysáčskej škôlke

22.feb 2018

Program v kysáčskej škôlke

Včera si v škôlke Lienka v Kysáči príležitostným programom pripomenuli Medzinárodný deň materinského jazyka.

Katarína Martišová: ľudová pesnička a krásny kroj

Oslavy sa začali hymnou tejto škôlky patriacej do predškolskej ustanovizne Radosno detinjstvo v Novom Sade. Ako bolo počuť predškolská výchova a vzdelávanie v Kysáči datujú z roku 1946. Objekt, v ktorom je toho času Lienka, otvoril brány kysáčskym deťom v roku 1986. Každá generácia škôlkarov priniesla niečo nové, ale detská fantázia a šikovnosť dodnes prekvapujú a očarúvajú. Bolo to vidieť aj v programe, ktorý nasledoval.

Škôlkarky v čele s vedúcou vychovávateľkou Milušou Grňovou pritom zdôraznili, že je materinský jazyk unikátny v tom, že sa každému novorodencovi ním od narodenia vtláča pečať zaisťujúca osobitné videnie vecí. To sa v človeku nemení ani po tom, čo sa naučí ďalšie cudzie jazyky. Nimi sa oboznamuje s inými pohľadmi na svet a s iným videním a riešením problémov. Zvládnutím cudzieho jazyka sa dozvedá aj o iných špecifickostiach iných kultúr.

V programe, ktorý predviedli škôlkari, boli zastúpené piesne, vyčítanky, básne, tance, tak v slovenskom ako i srbskom jazyku.

E. ŠRANKOVÁ
E. ŠRANKOVÁ

ELENA ŠRANKOVÁ (1958) V redakcii Hlasu ľudu je zamestnaná od roku 1982 ako novinárka. Je vydatá, má jednu dcéru. Kontakt: srankova@hl.rs