KOVAČICA: Oslávili Medzinárodný deň materinského jazyka

22.feb 2018

KOVAČICA: Oslávili Medzinárodný deň materinského jazyka

Včera si na mnohých svetových rovnobežkách pripomenuli Medzinárodný deň materinského jazyka.

Pred 18. rokmi tento deň ustanovilo UNESCO so zámerom prezentovať jazykovú a kultúrnu rozličnosť, ako i viacjazyčnosť. V Srbsku žije vyše 30 etnických spoločenstiev, ktoré hovoria svojou materinskom rečou. Úradne sa z nich používa iba 11. Zhruba 70 000 detí v Srbsku sa vzdeláva v 8. menšinových jazykoch.

Oslava Medzinárodného dňa materinského jazyka sa tradične uskutočnila aj v Kovačici. Začala včera predpoludním v slávnostnej sieni Zhromaždenia obce Kovačica. Po uvítacom prejave Milana Garaševića, predsedu obce Kovačica, a prečítaní posolstva Odri Azyle, generálnej riaditeľky UNESCO, prítomným sa prihovorili vzácni hostia: Asja Drača Muntean, pomocníčka ministra pre medzinárodnú spoluprácu a európske integrácie a projekty Republiky Srbska, jej excelencia Dagmar Repčeková, veľvyslankyňa SR v Srbsku, Ján Brtka, predseda Matice slovenskej v Srbsku, Marián Gešper, predseda Matice slovenskej na Slovensku, Pavel Babka, zakladateľ galérie a nadácie Babka, Antje Contius, manažérka fondácie  “S. Fisher” v Nemecku, Nemanja Grbić, generálny tajomník Nacionálnej komisie pre spoluprácu s UNESCO.

Príležitostné programy

Na tému: Umenie verzus komercializácia, hovorili Dr. Gordana Blagojevićová z inštitútu pre etnografiu Srbskej akadémie vied a umenia, Mgr. Viera Anoškinová, vedúca Sekretariátu BIB, Senka Vlahovićová, multimediálna umelkyňa z Nového Miloševa, a Ing. Ernest Huska, riaditeľ Slovenského technického múzea dopravy v Bratislave. V príležitostnom programe, ktorý moderovala Alena Čížiková, sa predstavili členky Ženského cirkevného spevokolu CZ Kovačica II a členky dievčenskej speváckej skupiny Gymnázia Mihajla Pupina.

Oslava Medzinárodného dňa materinského jazyka pokračovala v Základnej škole Mladých pokolení. Žiaci hostiteľskej školy a ZŠ v Kovačickej obci, predviedli piesne a básne v slovenskom, srbskom, maďarskom a rumunskom jazyku. Sprievodným podujatím tejto oslavy bola výstava žiackych výtvarných prác na ľudové motívy. Pri tejto príležitosti v Galérii Babka sprístupnili dokumentačnú výstavu autora Gustava Klimta, predchodcu moderny, ktorú slávnostné otvoril Johanes Iršik, riaditeľ rakúskeho kultúrneho fóra v Belehrade.

 

A. CHALUPOVÁ
A. CHALUPOVÁ

ANIČKA CHALUPOVÁ (1971) Ako novinárka začala v lokálnej rozhlasovej stanici v Kovačici, neskoršie ako šéfredaktorka v TV OK. Je autorkou viacerých dokumentárnych filmov, vysielaní pre deti a mládež, článkov z dejín Kovačice, početných kultúrno-spoločenských akcii a pod. Od 2011 roku pracuje v Novinovo-vydavateľskej ustanovizni Hlas ľudu ako novinárka – dopisovateľka z Kovačice. Kontakt: chalupova@hl.rs