Literárny večierok v ÚKVS

9.júl 2013

Na literárnom večierku, ktorý sa uskutoční vo štvrtok 18. júla o 18. hodine v Ústave pre kultúru vojvodinských Slovákov, sa predstaví mladý slovenský spisovateľ Marek Zákopčan. Na tomto netradičnom večierku autor predstaví svoje vydané knihy, ale aj plány, a v besede so záujemcami ochotne poukáže napríklad na najčastejšie chyby pri písaní, tiež na to, ako postupovať, ak chce človek, hoci aj v mladom veku, vydať vlastnú knihu, prípadne ozrejmí aj ďalšie otázky týkajúce sa literatúry či vydavateľstva.

A. F.

J. PÁNIKOVÁ
J. PÁNIKOVÁ

JASMINA PÁNIKOVÁ (1984) Do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2010, najprv ako externá spolupracovníčka a neskoršie ako novinárka – dopisovateľka. V súčasnosti je zodpovednou redaktorkou mládežníckeho časopisu Vzlet. Predmetom jej záujmu sú sociálne témy, prevažne problematika marginalizovaných skupín ľudí. E-mail: panikova@hl.rs