Nevyhnutné je zvýšiť povedomie občanov

10.júl 2013
Dr. Vesna Kopitović

Dr. Vesna Kopitović

K PIATEMU VÝROČIU PROGRAMU TRANSPLANTÁCIE A DARCOVSTVA ORGÁNOV VO VOJVODINE

Pri príležitosti piateho výročia rozvíjania programu transplantácie a darcovstva orgánov v piatok 5. júla v Zhromaždení AP Vojvodiny sa uskutočnila vedecko-odborná konferencia Šanca na nový život, na ktorom boli prezentované doterajšie výsledky a skúsenosti v oblasti transplantácie a darcovstva orgánov na pokrajinskej úrovni.

Prvá transplantácia orgánu vykonaná vo Vojvodine sa datuje od roku 1985, keď boli úspešne transplantované obličky a v roku 2008 po prvýkrát transplantovali pečeň. V priebehu päť rokov vo Vojvodine sa vykonalo 78 transplantácií obličiek a 22 transplantácií pečene. Tieto údaje poskytla pokrajinská tajomníčka pre zdravotníctvo, sociálnu politiku a demografiu Dr. Vesna Kopitović, ktorá niekoľkokrát prízvukovala, že toto číslo nebude možné zvýšiť bez zvýšenia počtu darcov. Potreba transplantácií orgánov je omnoho väčšia než počet darovaných orgánov a na zlepšenie treba zvýšiť verejné povedomie o význame darovania orgánov, ktoré je narušené rozmachom obchodu s orgánmi.

V susednom Chorvátsku je situácia omnoho lepšia. Sú najúspešnejšou krajinou vo svete podľa počtu transplantovaných obličiek, pečene a pankreasu. Podľa lekára kliniky Merkur Stipislava Jadrijevića tie úspechy sú výsledkom dobre organizovanej transplantačnej siete, ktorá má silnú štátnu podporu. „Medzi našimi občanmi už nejestvujú také predsudky o zneužívaní orgánov, ako boli kedysi. Tú bariéru musia prekonať aj občania Srbska, lebo bez darcov orgánov niet transplantácií,“ uzavrel S. Jadrijević.

J. Pániková

 

J. PÁNIKOVÁ
J. PÁNIKOVÁ

JASMINA PÁNIKOVÁ (1984) Do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2010, najprv ako externá spolupracovníčka a neskoršie ako novinárka – dopisovateľka. V súčasnosti je zodpovednou redaktorkou mládežníckeho časopisu Vzlet. Predmetom jej záujmu sú sociálne témy, prevažne problematika marginalizovaných skupín ľudí. E-mail: panikova@hl.rs