Sme na začiatku dlhej cesty

10.júl 2013
Milan Pajević, Ivana Ćirković a Vladimir Božović

Milan Pajević, Ivana Ćirković a Vladimir Božović

Z KONFERENCIE ÚVOD DO PROCESU ROKOVANÍ O PRISTÚPENÍ EURÓPSKEJ ÚNII

Európsky vyslanec Jelko Kacin mal pravdu, keď na jednom z podujatí, na ktorých sa nedávno v Belehrade zúčastnil, skonštatoval, že všetko, čo sa rozpráva o povestnom dátume, neobstojí na teste reality. „Lebo si dátum určujete vy, keďže ste v prístupovom procese,“ uviedol. Na to, koľko o Európskej únii toho (ne)vieme, poukázal na ďalšom podujatí šéfredaktor Vremena Dragoljub Žarković. Podstatou vyrozprávanej anekdoty bolo, že v okolí bytu vypočul tesára, ktorý pevne tvrdil, že len treba dočkať január a už budeme v EÚ.

Viaceré reálie vzťahujúce sa na to, čo nás na ceste eurointegrácie čaká, odzneli na nedávnej konferencii s názvom Úvod do procesu rokovaní o pristúpení Európskej únii – kapitoly 23 a 24, ktorá sa konala v belehradskom hoteli Metropol – jej usporiadateľmi boli dve vládne kancelárie: pre spoluprácu s civilnou spoločnosťou a pre európske integrácie. Ďalšími účastníkmi boli civilné organizácie z Chorvátska, ako i naše zaoberajúce sa justíciou, základnými ľudskými právami, spravodlivosťou, slobodou a bezpečnosťou.

Otvárajúc konferenciu riaditeľka Kancelárie pre spoluprácu s civilnou spoločnosťou Ivana Ćirković poukázala na náročnosť a niektoré príznačnosti eurocesty pred nami, oznamujúc zároveň, že sa vo vláde ešte nedosiahla dohoda o spôsobe zapájania sa predstaviteľov civilného úseku do procesu rokovaní s EÚ. Ako aj to, že je intencia opierať sa v tomto o pozitívne skúsenosti susedných krajín. Štátny tajomník Ministerstva vnútorných vecí Vladimir Božović sa zmienil o význame spolupráce s civilným úsekom, ktorý je dôležitý činiteľ a partner vlády Srbska v oblasti eurointegrácie. Riaditeľ kancelárie pre eurointegráciu Milan Pajević na úvod svojho príhovoru prezentoval, čo sa doteraz v tejto oblasti podniklo. Keď ide o záväzky pred nami, oznámil, že sa 18. júla bude konať prvé stretnutie o technických rozhovoroch o tomto procese, ako aj to, že odborné podskupiny budú transformované do rokujúcich tímov. Fáza skreeningu, porovnávania nášho a európskeho zákonodarstva a inštitucionálnej sústavy sa má začať už vo včasnú jeseň. Zdôraznil, že kľúčový význam má pravidelné informovanie verejnosti o procese rokovaní a že je vhodná chvíľa precízne určiť mechanizmy zapájania civilného úseku do tohto procesu.

Účastníci konferencie sa v jej tematickej časti zaoberali oblasťou sledovania politík v oblasti vládnutia práv, otázkou ako civilný úsek Chorvátska monitoroval proces pristúpenia ich krajiny Európskej únii, tiež tým, čo tie skúsenosti môžu znamenať pre civilnú spoločnosť Srbska, ktorá je na štarte pozorovania, či účinkovania v procese pristúpenia EÚ. Veľa úloh, veľa nárokov, veľa štúdií a predovšetkým stále pôsobenie si žiada naša európska cesta. Je to dlhý a komplikovaný proces, v ktorom sú jednotlivé dátumy, ako vraví Pajević, len dopravnými značkami pri ceste. Čím však rýchlejšie budeme schvaľovať európsky regulatív, zakomponovávať ho do nášho systému a, samozrejme, aplikovať v praxi, o toľko nám i Európska únia bude bližšie a bližšia. Alebo my jej.

                                                                                                  O. Filip

 

J. PÁNIKOVÁ
J. PÁNIKOVÁ

JASMINA PÁNIKOVÁ (1984) Do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2010, najprv ako externá spolupracovníčka a neskoršie ako novinárka – dopisovateľka. V súčasnosti je zodpovednou redaktorkou mládežníckeho časopisu Vzlet. Predmetom jej záujmu sú sociálne témy, prevažne problematika marginalizovaných skupín ľudí. E-mail: panikova@hl.rs