Oblasti spoločného záujmu

10.júl 2013
Z rokovania našich a slovenských podnikateľov na júnovom biznis fóre

Z rokovania našich a slovenských podnikateľov na júnovom biznis fóre

SRBSKO-SLOVENSKÉ HOSPODÁRSKE VZŤAHY (2)

Objavovanie praktických a účinných prostriedkov a spôsobov na zlepšenie hospodárskej spolupráce dvoch krajín je predsavzatím, ktoré si vyžaduje ich sústavnú pozornosť, rozbory, plány a rokovania. Kladom vo všetkom je, že sú politické vzťahy Belehradu a Bratislavy nadštandardné a základy ich ekonomických stykov stabilné, pevné a perspektívne.

Za ďalšiu pozitívnu skutočnosť možno považovať nielen rast tovarovej výmeny, ale aj jej postupné vyrovnávanie. Podľa údajov Štatistického ústavu Srbska, obrat obchodnej výmeny dvoch štátov vzrástol vlani o približne 9,9 percenta a predstavoval 394 miliónov eur. Z toho bol náš vývoz 197,6 mil. eur a stúpol o 17,5 percenta, kým dovoz zo Slovenska, ktorý sa už druhý rok znižuje, tvoril 196,7 milióna eur (bol menší o viac ako 10 percent ako predvlani), čo je najnižší vývoz Slovenskej republiky do Srbska za ostatných šesť rokov. Po prvýkrát v bilaterálnej obchodnej výmene bola pozitívna bilancia na našej strane vo výške necelých 661-tisíc eur.

Slovensko bolo v roku 2012 štrnástym zahranično-obchodným partnerom Srbska s podielom 2,2 percenta na našom celkovom vývoze, respektíve na 22. mieste v rámci nášho dovozu s podielom 1,3 percenta. Ako sa uvádza v Protokole zo zasadnutia Zmiešanej komisie pre hospodársku spoluprácu, vo vývoznej štruktúre najväčší podiel mali: káble pre lietadlá, automobily, lode (47,5 percenta), rafinovaná meď (12 percent), rafinovaný slnečnicový olej (približne 8 percent), trstinový cukor (4,6 percenta). V dovozovej štruktúre mali najväčší podiel: telefóny pre sieťové stanice (necelých 17 percent), diely pre kotly (okolo 5 percent), bezšvíkové rúry zo železa a ocele (nad 3 percentá), koks a polokoks z uhlia (3 percenta), listový papier, televízory, diely a príslušenstvo pre motorové vozidlá, automobily.

Ako sa zvlášť vyzdvihlo na ministerskom stretnutí a rokovaniach členov Zmiešanej komisie v júni v Belehrade, v období január – február 2013 bol celkový obrat medzi Slovenskom a Srbskom viac ako 70 miliónov eur, čo predstavuje nárast o takmer 40 percent v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka. Vývoz zo Srbska mal hodnotu takmer 33 miliónov eur, dovoz bol vo výške 38 miliónov eur. Aj keď sú si obidve strany vedomé toho, že existujú výrazné rozdiely v štatistických údajoch v zahranično-obchodnej výmene, predsa tie nie sú až také, aby zatienili skutočnú podstatu uvedených pohybov.

Budúce obdobie má byť poznačené aj ráznejšou podporou spolupráce a partnerstva medzi obchodnými komorami dvoch krajín. V tomto duchu a s týmto zámerom je naplánované, že Slovenská obchodná a priemyselná komora – Regionálna komora Žilina v spolupráci s Hospodárskou komorou Srbska – Regionálnou komorou Leskovac zrealizujú na Slovensku v prvom štvrťroku 2014 v rámci Slovak Aid medzinárodnú hospodársku konferenciu na tému Srbsko – nové možnosti pre spoluprácu, obchod investície. Mala by byť novým prínosom k zveľadeniu hospodárskych vzťahov dvoch štátov.

(Nabudúce: Investície a telekomunikácie)

                                                                             O. F.

 

J. PÁNIKOVÁ
J. PÁNIKOVÁ

JASMINA PÁNIKOVÁ (1984) Do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2010, najprv ako externá spolupracovníčka a neskoršie ako novinárka – dopisovateľka. V súčasnosti je zodpovednou redaktorkou mládežníckeho časopisu Vzlet. Predmetom jej záujmu sú sociálne témy, prevažne problematika marginalizovaných skupín ľudí. E-mail: panikova@hl.rs