VEĽKÉ TOHTOROČNÉ JUBILEUM

11.júl 2013

28konstant

VEĽKÉ TOHTOROČNÉ JUBILEUM – 1700 ROKOV MILÁNSKEHO EDIKTU vydaného roku 313 augustmi Rímskej ríše Konštantínom Veľkým a Liciniom, ktorým sa umožnilo všetkým ľuďom vyznávať vieru, ktorú chcú, vplýva i na dnešný výstavný obsah nejednej galérie alebo múzea. Medzi nimi je i galéria Inštitútu Servantes v Belehrade, kde sa 27. júna začala prezentácia našej primeranej poštovej známky k jubileu. Na snímke sú tri kresby znázorňujúce Konštantína Veľkého: prvá vľavo je skicou k poštovej známke, na druhej je ako mladý, na tretej v pokročilom veku.

O. Filip

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs