Na Klenovskej Rontouke

11.júl 2013

Ženská a mužská spevácka skupina KIS Kysáč od 28. do 30. júna boli na Slovensku – na festivale Klenovská Rontouka v Klenovci. Bol to jubilejný 35. ročník Gemersko-malohontských folklórnych slávností. Nevystali scénické programy, jarmok remesiel, dvory, výstavy, gastronomické podujatia, tiež sprievodné podujatia ako škola spevu, tanca, remesiel a rôzne súťaže. Organizátori sa zamerali na postavu Juraja Jánošíka a zbojnícku tematiku, keďže si v tomto roku pripomíname 300. výročie smrti najznámejšieho slovenského zbojníka (ktorého pôsobenie je okrem iného, spájané aj s obcou Klenovec a okolím).

Je zaujímavé, že sa touto návštevou obnovili kontakty a družba nadviazané pred 35 rokmi. Kysáčania sa totiž zúčastnili na prvom ročníku Klenovskej Rontouky, a tak mohli porovnať a konštatovať, že kvalita festivalu veľmi stúpla a dnes je to skutočný sviatok pre milovníkov ľudových tradícií s peknou návštevnosťou. Spevácke skupiny z Kysáča sa na festivale predstavili v tom najkrajšom svetle a na obecenstvo zapôsobili spevom, ale aj krojmi. Zúčastnili sa i v defilé klenovskými ulicami a po otvorení festivalu sa obe skupiny predstavili dvoma spoločnými piesňami. V prvý deň pobytu mali aj dlhšie vystúpenie v rámci večerného programu Zo srdieśka do srdžiačka. V druhý deň tiež vystupovali pred tamojším obecenstvom v rámci programu Hostia zďaleka i zblízka. Oblečení v pestrých krojoch upútali aj na túto zložku a bohatstvo nášho kultúrneho dedičstva. Vo voľných chvíľach konzumovali ponúknuté obsahy festivalu a na ženy najviac zapôsobila výstava krojov a krojovaných bábik Kroje našich krajov.

Kontakty Kysáčanov a Klenovčanov by po tomto zájazde mali pokračovať nielen na kultúrnej úrovni, ale aj na úrovni miestnych spoločenstiev, lebo v Klenovci odznel návrh o podpísaní družobnej zmluvy. Tým by sa spolupráca rozšírila aj na športovú, hospodársku a iné úrovne. Je v pláne, aby Klenovčania opätovali návštevu Kysáčanom, pri ktorej sa očakáva podpísanie takejto zmluvy.

E. Š.

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs