Pšenica sype, ale jej je málo

11.júl 2013
Sype, ale jej je málo – poľnohospodár Ján Šipický a kombajnista Pavel Cicka v Kovačici pri zbere pšenice

Sype, ale jej je málo – poľnohospodár Ján Šipický a kombajnista Pavel Cicka v Kovačici pri zbere pšenice

Žatva v Kovačickej obci sa začala koncom júna, najprv zberom jačmeňa. Začiatkom minulého týždňa žatevné práce vykonali na okolo 20 percent plôch. Na území Kovačickej obce je pšenicou obsiatych 3 500 hektárov, čo je iba 10 percent z celkovej obrábateľnej pôdy. Podľa údajov, ktorými disponuje Dipl. Ing. Jozef Haviar, odborný spolupracovník pre poľnohospodárstvo v ZO Kovačica, dôvodom slabého záujmu poľnohospodárov o sejbu pšenice je nízka výkupná cena, ktorá ešte nie je určená, ale sa povráva, že bude od 16 do 20 dinárov za kilogram, čo poľnohospodári považujú za neprípustne málo.

Ako povedal poľnohospodár Ján Šipický z Kovačice, na zabezpečenie existencie a aké-také plánovanie nasledujúcej sezóny by sa žiadala vyššia cena. Tohto roku na poliach je zasa menej plôch obsiatych pšenicou než vlani a väčšina poľnohospodárov posiala pšenicu preto, aby očistili pôdu od buriny.

 Dipl. Ing. Jozef Haviar

Dipl. Ing. Jozef Haviar

Žatva teda prebieha naplno, pestovatelia zberajú úrodu, s ktorou potom smerujú na výkupné miesta, z ktorých sú tri v Kovačickej obci najväčšie: BCM Trade v Idvore, a Granexport a Sitra Almex v Kovačici. Na parcelách poľnohospodárskych podnikov a družstiev je pšenicou obsiatych okolo 1 000 hektárov, ostatné plochy patria súkromnému úseku. Na oboch úsekoch sypalo podobne, v priemere okolo 5 – 5,5 tony z hektára. Podľa slov pána Haviara žatva v Kovačickej obci potrvá do polovice tohto mesiaca, čo závisí od poveternostných podmienok. „Počas žatvy poľnohospodári majú dbať na prevenciu požiarov, vyhýbať sa (či už úmyselnému alebo náhodnému) páleniu strnísk, ktoré je aj zákonom prísne zakázané, lebo požiare môžu zapríčiniť škody aj na susedných pozemkoch,“ povedal pán Haviar a dodal, že „okrem toho, že poľnohospodári musia zaplatiť za spôsobenú škodu, získajú aj pasívny status gazdovstva a stratia všetky práva na získanie subvencií a iných výhod, ktoré ponúka Ministerstvo poľnohospodárstva, lesníctva a vodného hospodárstva Srbska“.

V Obecnom štábe pre mimoriadne situácie pred začiatkom žatvy formovali odborno-operačný tím pre ochranu od požiarov, v ktorom sú predstavitelia poľovníkov, hájnici, poľnohospodárski odborníci a hasiči v čele s predsedom Vladimírom Mađarevom, veliteľom profesionálnej požiarnicko-záchrannej jednotky v Kovačici. Hasiči v Kovačici majú službu a konajú dozor 24 hodín denne aj teraz počas žatvy, no doteraz (našťastie) nezaznamenali ani jeden požiar.                                                                                     

A. Chalupová

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs