11.júl 2013

28lklublogo

V nedeľu 14. júla o 18. hodine v Muzeálnom komplexe

v Kulpíne sa uskutoční oslava Dňa Kulpína

v organizácii združenia občanov Klub Kulpínčanov

P R O G R A M

17.30 – príchod hostí do Muzeálneho komplexu v Kulpíne

18.00 – slávnostná akadémia

príhovor predsedu Klubu Kulpínčanov

príležitostný prejav profesora Samuela Boldockého o živote a diele Pavla Jozefa Šafárika

hudobné vystúpenia

odhalenie busty Pavla Jozefa Šafárika v aleji velikánov v parku v strede Kulpína

divadelné predstavenie o Kulpíne v podaní  žiakov 7. a triedy Základnej školy Jána Amosa Komenského v areáli kulpínskeho kaštieľa

 

Pozývame Vás, aby ste svojou prítomnosťou poctili oslavy Dňa Kulpína.

 

Klub Kulpínčanov, Kulpín

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs