Lokálny akčný plán pre mladých

24.okt 2013

Lokálny akčný plán pre mladých

Záber z prvého zasadnutia ohľadom vypracovania LAP pre mladých v Petrovci

Záber z prvého zasadnutia ohľadom vypracovania LAP pre mladých v Petrovci

Východiskový dokument, v ktorom zmapujú prácu s mládežou v Báčskopetrovskej obci a stratégiu rozvoja tejto vekovej skupiny na obdobie rokov 2014 až 2019, sa podujali vypracovať v obecnej Kancelárii pre mladých. V piatok 18. októbra v zasadačke lokálnej petrovskej samosprávy sa s týmto cieľom stretli členovia pracovnej skupiny, ktorá sa podieľa na vypracovaní predbežného návrhu Lokálneho akčného plánu pre mladých. Okrem toho organizátori pozvali aj predstaviteľov všetkých mládežníckych združení a inštitúcií v obci, predstaviteľov Ministerstva mládeže a športu, ktoré projekt financuje, ako aj združenia Panacea z Belehradu, ktoré určitým spôsobom zastrešuje prípravu takýchto dokumentov obecných kancelárií pre mladých v celom Srbsku. Pred sebou mali zo 60-stranový text, ktorý v budúcich dňoch ešte chcú doplniť a cizelovať. Tento plán sa inak opiera o štátnu stratégiu pre mladých, ktorá je zhrnutá do 11 oblastí. Ako zdôraznila koordinátorka petrovskej kancelárie Daniela Feketeová, v pláne tejto obce sa mienia venovať predovšetkým otázkam (ne)zamestnania, informovania, neformálneho vzdelávania mládežníkov. Do procesu plánujú zapojiť aj iné významné inštitúcie v obci, akými sú Dom zdravia, Národná služba pre zamestnávanie, Stredisko pre sociálnu prácu, školy a iné ustanovizne. Ide inak o vypracovanie už druhého strategického plánu mladých tohto druhu v Báčskopetrovskej obci. Na prvom formálnom zasadnutí zdar v práci na príprave plánu mládežníkom poprial aj predseda obce Pavel Marčok so svojimi zástupcami.

J. Čiep

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs