Maglovskovci sa poďakúvajú

9.apr 2018

Maglovskovci sa poďakúvajú

Ondrej Maglovský s rodinou a s rodičmi sa úprimne poďakúva všetkým aktérom včerajšieho humanitárneho koncertu v Slovenskom vojvodinskom divadle v Petrovci Maglovskovci, nie ste sami! 

Vďaka patrí tak iniciátorom a organizátorom, účastníkom – teda hudobníkom, spevákom, členom technického tímu, ktorí umožnili nerušený priebeh koncertu – ako aj všetkým divákom a podporovateľom. Poďakúvaju sa aj všetkým médiám, ktoré sprostredkovakli verejnosti túto udalosť.

Ondrej Maglovský v deň veľkej akcie pokrývania strechy rodinného domu – v uplynulú stredu

Je to vzácny a nenahraditeľný pocit, že človek v núdzi nie je sám. Pripomeňme, že veľký humanitárny koncert usporiadali hudobníci a speváci z Vojvodiny a všetok zisk zo vstupného (boli to dobrovoľné príspevky) a z príspevkov od sponzorov je venovaný sanácii škôd na dome rodiny Maglovskovej z Kulpína, ktorý zasiahol požiar 2. apríla, práve na Veľkonočný pondelok.

Po každodenných prácach na zhorenisku v stredu 4. apríla vyše 100 ľudí dobrej vôle prispelo postaveniu novej strechy u Maglovskocov a pokrývaniu škridlicami…

 

A. FRANCISTYOVÁ
A. FRANCISTYOVÁ

ANNA FRANCISTYOVÁ (1962) V NVU Hlas ľudu je zamestnaná od roku 1985. Najprv pôsobila v redakcii mládežníckeho časopisu Vzlet, kde bola i zástupkyňou hlavnej redaktorky a úradujúcou šéfredaktorkou. Od roku 1994 pôsobí v redakcii Hlasu ľudu, od roku 1995 ako redaktorka kultúrnej rubriky a toho času je úradujúcou zodpovednou redaktorkou. Je nositeľkou niekoľkých ročných cien Hlasu ľudu. Kontakt: francistyova@hl.rs