Konfirmačná slávnosť v Petrovci

9.apr 2018

Konfirmačná slávnosť v Petrovci

V Báčskom Petrovci v evanjelickom a. v. cirkevnom zbore je zvykom, že slávnostná konfirmácia, čiže obnovenie krstnej zmluvy sa koná týždeň po Veľkej noci.

Vlani po prvýkrát ku konfirmácii pristupovali žiaci šiesteho ročníka, kým doposiaľ na arcikule chodievali piataci.

Konfirmácia 2018

Včera predpoludním v petrovskom evanjelickom kostole ku konfirmácii pristúpilo 46 detí – 18 dievčat a  28 chlapcov. Vrátane dvoch dievčat toho času žijúcich na Slovensku a jedného chlapca, ktorý má bydlisko v Česku.

Konfirmandov k tejto slávnosti nacvičoval farár Ján Vida. Za pomoci kantora Pavla Očovejiho v nedeľu konal aj konfirmáciu detí v chráme.

Pri tejto slávnosti prijímania do cirkevného spoločenstva nových členov zvyčajne v kostole býva veľký počet prítomných. Ani tohto roku nechýbali krstní rodičia, členovia rodiny, príbuzní a ostatní cirkevníci.

Po skúške, vyhlásení konfirmandov za dospelých členov cirkvi a ich prvom prijímaní večere Pánovej, ako pamiatku z konfirmácie si domov odniesli aj Rozpomienku.

Na túto chvíľu v ich živote ich bude upomínať aj spoločná fotografia pred oltárom s miestnym farárom a kantorom.

J. ČIEP
J. ČIEP

JAROSLAV ČIEP (1970) V súčasnosti je redaktorom v týždenníku Hlas ľudu. V rokoch 2000 až 2009 zastával funkciu riaditeľa Novinovo-vydavateľskej ustanovizne Hlas ľudu v Novom Sade. V Knižnici Štefana Homolu v rokoch 1996 až 2000 ako riaditeľ zorganizoval a prezentoval zo 40 dokumentárnych výstav z kultúrnych dejín Slovákov vo Vojvodine. Kontakt: ciep@hl.rs