Detská obecná prehliadka v Petrovci

12.apr 2018

Detská obecná prehliadka v Petrovci

V sieni Slovenského vojvodinského divadla v Petrovci včera podvečer odznela obecná prehliadka tancov a spevov pre deti. V súťažnej časti vystúpili deti zo spolkov z Báčskeho Petrovca, Hložian a Maglića ako aj žiaci Základnej školy Jána Čajaka z Báčskeho Petrovca.

Sympatické deti z Hložian

Detskú obecnú prehliadku vyberanými slovami otvoril podpredseda Obce Báčsky Petrovec Ján Brna. Prvý si smelo na javisko zastali a krásne zaspievali žiaci vyšších tried petrovskej základnej školy. Spevácky zbor Perličky zaspieval pod vedením a taktovkou prof. Marieny Stankovićovej-Krivákovej.

V revuálnej časti vystúpili Kulpínčania z KUD Mitropolitu Stefana Stratimirovića

V revuálnej časti prehliadky vystúpili dve tanečné skupiny: z KUD Đuru Jakšića z Maglića, tanečná skupina Škola folklóru a folklórna skupina KUD Mitropolita Stefana Stratimirovića z Kulpína.

Súťaž malých ochotníkov

Ratolesti z Petrovca spievali a tancovali

V súťažnej časti najprv vystúpila mladšia detská tanečná skupina KOS Jednota z Hložian a predstavila sa detskými hrami, choreografa Jaroslava Krišku. Potom nasledovala mladšia detská tanečná skupina KUD Đuru Jakšića z Maglića, ktorej choreografom a umeleckým vedúcim je Miroslav Savić.

Tanečníci z Maglića

Mladšia spevácka detská skupina KUS Petrovská družina predviedla zmes slovenských ľudových piesní. Deti na vystúpenie pripravovala umelecká vedúca Slovenka Martinková-Benková. Za nimi vystúpili tiež deti z Petrovca. Mladšia detská tanečná skupina petrovského kultúrno-umeleckého spolku predviedla detskú hru Pokapala na salaši slanina. Autorkou choreografie a umeleckou vedúcou detskej tanečnej skupiny je Daniela Legíňová-Sabová.

Program Detskej obecnej prehliadky moderovala žiačka petrovskej základnej školy Marcela Gániová.
Výstupy detí v súťažnej časti prehliadky hodnotil selektor Ján Slávik, choreograf z Kysáča. Tanečníci a speváci, ktorí postúpia budú predstavovať Obec Báčsky Petrovec na zónovej prehliadke detských folklórnych súborov v Čelareve. Detskú obecnú prehliadku podporili Obec Petrovec a Slovenské vojvodinské divadlo.

K. GAŽOVÁ
K. GAŽOVÁ

KATARÍNA GAŽOVÁ (1965) V stálom pracovnom pomere v NVU Hlas ľudu je od roku 1997. Pracuje ako novinárka – dopisovateľka. Je vydatá a má dve dcéry. Kontakt: gazova@hl.rs