Predseda pokrajinskej vlády Igor Mirović na obchôdzke prác v Petrovci a Kulpíne

13.apr 2018

Predseda pokrajinskej vlády Igor Mirović na obchôdzke prác v Petrovci a Kulpíne

Dnes predpoludním na návšteve v Obci Báčsky Petrovec pobudol predseda vlády AP Vojvodiny Igor Mirović v sprievode riaditeľa Správy pre kapitálové vklady AP Vojvodiny Nedeljka Kovačevića. Prijal ich predseda obce Srđan Simić so spolupracovníkmi.

V Kulpíne si pozreli záverečné práce na rehabilitácii cesty v hlavnej ulici

Navštívili základnú školu v Petrovci, práce na rehabilitácii asfaltovej cesty v Kulpíne a nakoniec aj Biznis park v Priemyselnej štvrti v Petrovci.
V harmonograme návštevy mali tri miesta kde sú ukončené alebo sa konajú práce, ktoré financuje pokrajinská Správa pre kapitálové vklady.

Obchôdzka výrobnej prevádzky v Biznis parku

Najprv sa zastavili v Základnej škole Jána Čajaka v Petrovci kde vlani od októbra do decembra bola realizovaná výmena okien. V sprievode riaditeľky školy Vlasty Werleovej obišli prvé poschodie školy a zavítali aj do učebne medzi žiakov. Na výmenu okien z pokrajiny bolo vyčlenené bezmála 9 miliónov dinárov.

Asfaltovanie cesty v Kulpíne

V učebni petrovskej školy medzi žiakmi

Nasledoval odchod do Kulpína kde sú v plnom prúde práce na rehabilitácii a posilnení asfaltovej cesty Petrovec-Kulpín. Dnes práve vykonávateľ prác začal vylievať záverečnú vrstvu asfaltu v smere od pravoslávneho cintorína na konci dediny od Ravneho Sela po center Kulpína.

Celková hodnota investície rehabilitácie cesty Petrovec-Kulpín, ktorú financuje Správa pre kapitálové vklady AP Vojvodiny, je 90,5 milióna dinárov.

Na návšteve v základnej škole v Petrovci

Záverom návštevy sa predseda Igor Mirović s delegáciou v sprievode hostiteľov vrátili do Petrovca na obchôdzku Biznis parku v Priemyselnej štvrti, kde navštívili prevádzku výroby vriec veľkých rozmerov podniku Bloks. Nasledovali rozhovory medzi hosťami z pokrajinskej úrovne a hostiteľmi z územia obce.
Predseda Vlády APV Igor Mirović vyjadril spokojnosť s vykonanými prácami a tempom prác, ktoré sa teraz konajú na území Obce Báčsky Petrovec financovaných pokrajinou.

K. GAŽOVÁ
K. GAŽOVÁ

KATARÍNA GAŽOVÁ (1965) V stálom pracovnom pomere v NVU Hlas ľudu je od roku 1997. Pracuje ako novinárka – dopisovateľka. Je vydatá a má dve dcéry. Kontakt: gazova@hl.rs