Žugićovci sa stretli v Hložanoch

14.apr 2018

Žugićovci sa stretli v Hložanoch

Úradné dejiny vravia, že Nemecko a jeho spojenci 6. apríla 1941 zaútočili na Juhosláviu. Úradné dejiny ignorujú udalosť, ktorá sa 13. apríla 1941 odohrala pri Hložanoch. Keď zahynulo takmer dvadsať príslušníkov juhoslovanského kráľovského vojska. Túto udalosť a osobnosť mladého poručíka Božidara Žugića si včera predpoludním v Hložanoch uctili potomkovia respektíve príbuzní a uctievatelia poručíka Božidara Žugića spolu s niekoľkými občanmi Hložian.   

Profesor Dr. Ljubomir Zuković mal rozsiahly prejav

Organizátor Krsto Žugić

Od roku 2011 sa každého 13. apríla pri spoločnom hrobe stretávajú príslušníci bratstva Žugićovcov žijúci v Srbsku, Čiernej Hore a inde. Pri včerajšom hovorili: historik Boško Pilipović, profesor Dr. Ljubomir Zuković, básnik Mito Žugić a iniciátor stretnutí Krsto Žugić.

„Ja sa nevzdávam!“

Hložany niekoľko dní pred tragickým dátumom okupovalo vojsko hortyovského maďarského režimu. Bola Veľkonočná nedeľa 13. apríla 1941: časť 10. pešieho pluku Juhoslovanského vojska sa blížila z Petrovca do Hložian. S cieľom dostať sa na druhú stranu Dunaja a potom ďalej do Srbska. Na kúsok pred dedinou ich zastavil početnejší a lepšie vyzbrojený nepriateľ.

Niektorí sa radi odfotili s hložianskymi mladíkmi, ctiteľmi poručíka Žugića

Podľa toho, čo hovorili účastníci udalosti a čo sa prenáša „z kolena na koleno“, veliteľ jednotky Juhoslovanského vojska kapitán Božidar Ristić sa mienil vzdať. Len čo začal vyjednávať s maďarským veliteľom, zo šíku vystúpil poručík Božidar Žugić a ráznym hlasom zvolal: „Vari sa tak bráni vlasť?! Ja sa nevzdávam!“

Vzápätí usmrtil svojho i nepriateľského veliteľa. Maďarskí vojaci otvorili paľbu do juhoslovanských; niektorí utiekli, viacerí boli zranení a okrem poručíka Žugića a kapitána Ristića padlo ďalších 15 vojakov.

Po krvavej zrážke okupanti rozkázali Hložancom, aby telá padlých odviezli na vozoch a zakopali do spoločnej jamy. Bez akéhokoľvek cirkevného a občianskeho obradu. Telo Žugića museli zakopať poniže terajšieho pravoslávneho cintorína a jednotliví občania Hložian tvrdili, že ho najprv zakopali do hnoja na jednom zo sálašov.

Dva pomníky

Záber z výstavy v hložianskom Dome kultúry

V roku 1959 telesné pozostatky Božidara Žugića boli prenesené do spoločnej hrobky v starom pravoslávnom cintoríne. Na hrobke čoskoro postavili pomník padlým vojakom kráľovského Juhoslovanského vojska – s päťcípovou hviezdou, aj to z podnetu niekdajšieho partizána a potom dedinského úradníka Michala Fábryho.

Na náhrobnom pamätníku je zápis v srbčine, latinkou: „Tu odpočíva 17 bojovníkov X. pešieho pluku, ktorí vedení poručíkom Božidarom Žugićom padli 13. apríla 1941 v boji proti okupantom.“ Epitaf hovorí jasne, že tam pochovaní juhoslovanskí vojaci padli v boji s okupantom, že odporovali nepriateľovi.

Hložianski Slováci sa po celé desaťročia starali o hrobku padlých vojakov, vysádzali kvetiny a zachovávali spomienku na tragickú udalosť. Až 13. apríla 1991, z podnetu Srbského hnutia obrody (SPO) jeho príslušníci ako i kňazi Srbskej pravoslávnej cirkvi prvý raz usporiadali pietnu spomienku. Čoskoro k starému náhrobnému pamätníku pribudol nový; dal ho postaviť SPO, s nadpisom v srbčine, cyrilikou: „Vojakom a dôstojníkom vojska Kráľovstva Juhoslávie, ktorí 13. 04. 1941 padli v boji proti maďarskému fašistickému okupantovi.“

Aby sa nezabudlo…

Tohtoročné stretnutie Žugićovcov sa skončilo piesňou národného guslara Peru Vujovića

Žiaľ, tragická udalosť zapadla prachom verejného zabudnutia. Povojnovej komunistickej ideológii zrejme nevyhovovalo, aby sa dostala do učebníc ako jedinečná a azda i prvá iskra odporu okupantom, ktorí roku 1941 zaútočili na Juhosláviu. Ako je známe, v povojnovej socialistickej Juhoslávii sa ako Deň povstania v Srbsku oslavoval dátum 7. júla, keď Srb Žikica Jovanović Španac zavraždil žandára, taktiež Srba.

Po ukončení stretnutia pri hrobke, ktorou si pripomenuli udalosť z 13. apríla 1941 prítomní, medzi ktorými bolo aj niekoľko hložianskych mladíkov v tričkách s podobizňou Božidara Žugića sa presunulo do hložianskeho Domu kultúry.

Pozreli si výstavu fotografií a úryvok z dokumentárneho filmu, ktorý čoskoro chcú odpremiérovať v novosadskom SPENS-e, s cieľom upozorniť verejnosť na neprávom zabudnutú udalosť. Hovoril Stanko Popović, člen správnej rady Združenia Čiernohorcov Nového Sadu. Program uzavrel národný guslar piesňou venovanou poručíkovi Božidarovi Žugićovi.

Včerajšie stretnutie v cintoríne bolo avizované na 11.00, ale začalo sa skorej, krátko po pol jedenástej, o čom sme neboli oboznámení…

 

J. BARTOŠ
J. BARTOŠ

BARTOŠ, JURAJ (1955) Pracuje ako novinár redaktor v týždenníku Hlas ľudu, kde bol šéfredaktorom v obdobiach 1990 – 1991 a 2000 – 2005. V čele mládežníckeho časopisu Vzlet pôsobil v období 1993 – 1997. Spolupracoval so slovenskými redakciami Rádia Nový Sad, Televízie Nový Sad, bol pri zakladaní TV Petrovec, tiež členom redakcie časopisu pre deti Zornička. Vydal knižku básní a próz pre deti Poď, kým ešte smieme (2005). Získal niekoľko ročných novinárskych cien Hlasu ľudu a Cenu Zorničky za básne a prózy. Je ženatý, má dvoch synov. Kontakt: bartos@hl.rs