Zo Zhromaždenia mesta Nový Sad

14.apr 2018

Zo Zhromaždenia mesta Nový Sad

Na včerajšom zasadnutí Zhromaždenia mesta Nový Sad v rámci prvých desiatich bodov rozoberali urbanistické plány pre jednotlivé časti mesta a prímestské osídlenia. Okrem iného aj Návrh plánu podrobnej regulácie časti priestoru pre podnikanie v Kysáči.

Konštatovali demisiu riaditeľa JGSP Milana Stanivukovića a riaditeľa VKP Stan Milovana Amidžića. Hneď potom M. Amidžića vymenovali za úradujúceho riaditeľa mestského prepravcu a za úradujúceho riaditeľa Stanu vymenovali Ivana Radojičića.

O trovení prostriedkov

Mira Radenovićová

Okrem toho výborníci si vypočuli správy mestského ochrancu občanov a mestského prokurátora. Tiež správu Bytovej agentúry. Schválili i správy o realizovaných investíciách mestských podnikov v minulom roku.

Rozhodli dať na používanie motorové vozidlo dopravnej polícii, pričom opoziční výborníci navrhli, aby sa znovu Zhromaždenie mesta informovalo o bezpečnosti v meste.

Rozprava bola aj ohľadom správy o trovení prostriedkov z rozpočtového fondu pre ochranu životného prostredia. Opozícia kritizovala skutočnosť, že sa z vyše 250 miliónov dinárov 150 dalo VKP Gradsko zelenilo a to pre práce, ktoré sú v jeho príslušnosti. Členka mestskej rady pre urbanizmus a ochranu životného prostredia Mira Radenovićová nato vyhlásila, že je spomenutému podniku zaplatené za práce, ktoré nie sú v programe podnikania tohto podniku.

Na včerajšom zasadnutí sa rokovalo aj o ďalších bodoch, dokopy ich bolo 56.

 

E. ŠRANKOVÁ
E. ŠRANKOVÁ

ELENA ŠRANKOVÁ (1958) V redakcii Hlasu ľudu je zamestnaná od roku 1982 ako novinárka. Je vydatá, má jednu dcéru. Kontakt: srankova@hl.rs